Sud BiH donio drugostupanjsko rješenje kojim uvažava žalbu branitelja Ante Kovača i ukida prvostupanjsku presudu

Sud BiH donio je drugostupanjsko rješenje kojim je uvažena žalba branitelja optuženog Ante Kovača i ukinuta prvostupanjska presuda od 10. srpnja 2009. godine, te određeno održavanje pretresa pred vijećem Apelacijskog odjeljenja Odjela I za ratne zločine Suda BiH.

Sud BiH donio je drugostupanjsko rješenje nakon održane sjednice vijeća Apelacijskog odjeljenja, na kojoj je razmotrena žalba branitelja optuženog Ante Kovača, te odgovori na žalbu, priopćio je Sud BiH. Prvostupanjskom presudom Anto Kovač je proglašen krivim da je počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, te je osuđen na kaznu zatvora od 13 godina. Protiv prvostupanjske presude žalbu je izjavio branitelj optuženog Kovača i to zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona. Branitelj optuženog je u izjavljenoj žalbi, između ostalog, naveo i prijedlog Apelacijskom vijeću da žalbu uvaži, ukine prvostupanjsku presudu i odredi održavanje pretresa pred vijećem Apelacijskog odjeljenja. Apelacijsko vijeće u svom rješenju navodi da je žalbeni prigovor, kojim se ukazuje da je prvostupanjsko vijeće učinilo bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, osnovan jer je prvostupanjsko vijeće propustilo primijeniti odredbu Zakona o krivičnom postupku BiH, te je nastavilo glavni pretres i nakon što je protekao rok od 30 dana. Apelacijsko vijeće je ocijenilo da je ovo bilo od utjecaja na zakonito i pravilno donošenje presude, kako je to i obrana žalbom osnovano ukazala. U ponovljenom postupku Apelacijsko vijeće će otkloniti učinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, izvesti već izvedene dokaze, a ukoliko se za tim ukaže potreba, uz ocjenu ostalih žalbenih prigovora, izvesti i nove dokaze.