Studirajte na Pravnom fakultetu u Vitezu

 

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru objavljuje upis pristupnika u akademskoj 2013./2014. godini. U Centru Pravnog fakulteta u Vitezu ustrojava se i izvodi Preddiplomski studij za stjecanje akademskog zvanja prvostupnik (bachelor) i diplomski studij za stjecanje akademskog zvanja magistar prava. Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna iduće godine. Upisi će se vršiti i u srpanjskom i u rujanskom roku, a točni datumi upisa bit će naknadno objavljeni. U Centru Pravnog fakulteta u Vitezu u akademskoj 2013./2014. godinu upisuje se 70 studenata. Prijave za upis predaju se PREDRAGU KRIŽANOVIĆU, Porezna ispostava Vitez, do 6. rujna 2013. godine. Uz prijavu pristupnici predaju i izvadak iz matične knjige rođenih, svjedodžbu o završnom ispitu (maturi); svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju – ORIGINALE, potvrdu o prebivalištu ili boravištu, uvjerenje o državljanstvu i kopiju osobne iskaznice (koju ne treba ovjeravati). Naknada za studij iznosi 1 200 KM, plativo u tri obroka. Kontakt telefon za više informacija je 061/154 276.

 

(Radio Vitez)