Vijesti iz BiH

Struja iz obnovljivih izora energije za 6000 domaćinstava

Na rijeci Ugar u Novakovićima, općina Kneževo, Republika Srpska, svečano u rad puštena mala hidroelektrana, koja će svojim kapacitetom izlazne snage 4,9 MW u budućnosti moći snabdijevati čak 6000 domaćinstava ovog kraja električnom energijom, koristeći obnovljivi izvor energije, odnosno vodni resurs rijeke Ugar.

Hidroelektrana je rezultat investicije kompanije Interenergo d.o.o., međunarodne kompanije sa sjedištem u Ljubljani i predstavništvom u Banja Luci i kćerinska kompanija austrijske energetske grupe Kelag. Hidroelektrana će poslovati pod okriljem lokalne firme EHE d.o.o. Banja Luka, koja je u 100% vlasništvu kompanije Internergo d.o.o. Traku su svečano presjekli, i time označili početak rada hidroelektrane, dr. Željko Kovačević, ministar industrije, energite i rudarstva RS-a,gospodin Gerhard Dörfler, guverner austrijske pokrajine Koruška, Dr. Günther Pöschl, predsjednik Nadzornog odbora kompanije Kelag i gospodin Čedo Vuković, načelnik općine Kneževo. „Izgradnja hidroelektrane Novakovići je trajala dvije godine i predstavlja investiciju koja će značajno doprinijeti stabilnosti snadbijevanja električnom energijom lokalne sredine.  Implementacija investicijkog projekta je veoma važan indikator dobre saradnje sa lokalnom zajednicom i vlastima Republike Srpske.  Hidroelektrana Novakovići je odličan primjer spajanja poslovnih planova, energetskih potreba, kao i ekoloških zahtijeva Republike Srpske.  Svakako se radujemo budućim zajedničkim investicijama,“ izjavio  je ovom prilikom Anton Papež, izvršni direktor Interenergo. Kako je naglašeno tokom ceremonije svečanog otvaranja, hidrolektrana Novakovići je akvizicija od izuzetne važnosti za dobrobit lokalne sredine i primjer uspješnog stranog ulaganja u Republiku Srpsku, koja kombinuje poslovne interese kompanija Interenergo i Kelag s energetskim i ekološkim interesima Republike Srpske. Kako je naglasio dr.Pöschl, predsjednik Nadzornog odbora grupe Kelag: „Kelag grupacija je kompanija specijalizovana u proizvodnji električne energije iz vodnih resursa.  Prisutna je na tržištu, vrlo uspješno, već 60 godina i u konstantnoj potrazi za novim mogućnostima u zemljama koje nude partnerstvo i prijateljstvo, a Vlada Republike Srpske nudi oboje.  Razvojne mogućnosti u RS-u su slične austrijskim, jer su tu planine i rijeke, a Vlada Republike Srpske je veoma dobar partner za saradnju i za spajanje poslovnih interesa s ekološkim zahtjevima lokalne zajednice.“ Otvaranju hidroelektrane su prisustvovali visoki predstavnik za BiH dr. Valentin Inzko, ambasador Republike Austrije u BiH, Nj. E. Dr. Donatus Köck, gospodin  Gerhard Dörfler, Guverner austrijske pokrajine Koruška, gospodin Željko Kovačević, ministar industrije, energetike i rudarstva RS-a,  gospođa Srebrenka Golić, ministrica prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije u Vladi RS-a, gospođa Željka Cvijanović, ministrica za ekonomnske odnose i regionalnu saradnju RS-a, predstavnici Vlade Koruške, austrijske pokrajine u kojoj se nalazi sjedište kompanije Kelag, i brojne druge visoke uzvanice iz svih sfera društvenog i ekonomskog života. Hidroelektrana Novakovići ima dvije Francisove turbine i u potpunosti je automatizovana.  Vodozahvat hidroelektrane se nalazi 5,5 km od glavne zgrade u kojoj je smješten sam pogon. Izlazna snaga hidrolektrane Novakovići je 4,9 MW i očekuje se 18 GWh godišnje proizvodnje, što je dovoljno da električnom energijom snabdijeva 6000 domaćinstava. Uz redovno održavanje, životni vijek ove hidroelektrane može biti do 80 godina, a novootvorena hidroelektrana ima koncesiju za rad do 2041. godine.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend