Strepnje građana: Hoće li inflacija dovesti do rasta kamatnih stopa u FBiH?

Globalni rast inflacije u 2021. imat će, procjena je ekonomskih stručnjaka, svoj nastavak i u 2022. godini.Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine inflacija u 2021. iznosi 5,5 posto. Kakav utjecaj inflacija, koja će, nema sumnje, i u 2022. biti dio ekonomskog ambijenta u BiH, može imati za kamatne stope korisnicima kredita?

Nivoi kamatnih stopa na tržištu formiraju se kao rezultat djelovanja niza faktora. Primarno, možemo izdvojiti interne uvjete unutar BiH, stanje bankarskog sistema, likvidnost, odnos ponude i tražnje za novcem. Važno je napomenuti da na našem tržištu imamo aktivnu konkurenciju, značajan broj subjekata bankarskog sistema, i da pristup kreditiranju i formiranju nivoa kamatnih stopa može ovisi o poslovnom ambijentu i rizicima.

Istovremeno, prenose se i efekti mjera aktivnih makroekonomskih politika, prije svega iz Europske unije. Referentne kamatne stope su i dalje niske. Vjerovatnoća za značajan rast nivoa kamatnih stopa u kratkom roku, ako govorimo o efektima koji se prenose iz EU i eurozone je umjerena – kaže Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Potencijalno, jedna od mjera za obuzdavanje inflacije može biti i povećanje kamatnih stopa vodećih centralnih banaka, ali bi to svakako imalo posljedice na krhki oporavak ekonomija unutar EU-a. Srednjoročno, razumno je očekivati da će referentne kamatne stope rasti do nivoa koji neće naškoditi željenom ekonomskom oporavku. Uvjeti koji se odnose na naše tržište i bankarski sistem i dalje su stabilni i povoljni tako da ne očekujemo promjene u kratkom roku.

Već napomenuta likvidnost bankarskog sistema daje nam sigurnost i ima dominantan utjecaj na stabilnost kamatnih stopa u ovom trenutku. Izdvojeni rizik za BiH predstavljaju nestabilnosti koje nisu ekonomskog karaktera – ističe Mahmuzić.

Naš stalni zahtjev je da se klijentima, u svakom trenutku, jasno i nedvosmisleno, prezentiraju prednosti i razlike različitih modela obračuna kamatnih stopa, baš kako to zahtijevaju i akti koji se odnose na zaštitu korisnika finansijskih usluga.

Ukoliko je u ponudi kamatna stopa koja se može promijeniti u toku trajanja kreditnog proizvoda, moraju biti poznati parametri na osnovu kojih će se vršiti promjene i usklađivanja. S druge strane, pozivamo klijente na dodatnu pažnju i potrebu razumijevanja razlika u ponuđenim kamatnim stopama. Kamatna stopa za aktivne kredite, cijena novca, baš kao i cijena ostalih roba i usluga, može se mijenjati, ali samo ako je to prethodno ugovoreno – podvlači on.