Vijesti iz BiH

Strateški sastanak svih izbornih stožera HDZ BiH

Analiza predizbornih aktivnosti HDZ BiH bila je tema strateškog sastanka Provedbenog izbornog stožera i voditelja izbornih stožera Općinskih organizacija HDZ BiH, Županijskih organizacija HDZ BiH, GO HDZ BiH Mostar, organizacije HDZ BiH Distrikt Brčko i Regionalnih izbornih stožera HDZ BiH u Republici Srpskoj.

Voditelji izbornih stožera HDZ BiH na navedenim razinama upoznati su o ključnim elementima Izborne strategije HDZ BiH za lokalne izbore u BiH 2012. godine, sastavu Provedbenog izbornog stožera i odlukama Predsjedništva HDZ BiH vezanih za lokalne izbore. Tijekom sastanka predstavljen je koncept predizborne kampanje kroz faza. Naglašeno je kako će ključna strateška odrednica biti mobilizacija glasača kroz osobnu komunikaciju s kandidatima. Ukazano je na niz novih modernih pristupa provedbi kampanje, izradi izbornog programa, a sve s osnovnim ciljem približavanja političkih poruka biračima i njihova aktivna uloga u izbornom procesu. Provedbeni Izborni stožer i voditelji izbornih stožera HDZ BiH na nižim razinama zaključili su kako cijela kampanja mora biti u funkciji lokalne perspektive jačajući lokalnu infrastrukturu i stvarajući bolje životne uvjete za sve ljude.

 

 

Provedbeni izborni stožer HDZ BiH

Kordinacija za komunikacije

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend