Vijesti iz BiH

Što uvozimo: Utvrđeni propusti u tjestenini iz Hrvatske, mesu iz Srbije i pivu iz Crne Gore

Inspekcija za hranu Republike Srpske je u 2017. godini u vanjskotrgovinskom prometu izvršila 51.087 pregleda pošiljki hrane, od kojih je uzeto 2.862 uzorka za laboratorijsku provjeru zdravstvene ispravnosti i kvaliteta. Nakon izvršenih analiza za 26 pošiljki je zabranjen uvoz i naloženo uništavanje ili povrat dobavljaču iz razloga jer je utvrđeno da proizvodi nisu ispunjavali propisane parametre zdravstvene ispravnosti i kvaliteta.
Propusti su utvrđeni kod različitih proizvoda iz različitih zemalja porijekla, kao što su: prerađevine od povrća iz Portugala zbog isteklog roka upotrebe, pivo iz Crne Gore zbog nepotpunih deklaracija, konditorski proizvodi iz Poljske, tjestenina iz Hrvatske, mesne prerađevine iz Srbije zbog neadekvatne kvalitete i drugo.
Uzorkovanje proizvoda za laboratorijske analize, vrši se na principu procjene rizika, što podrazumijeva da se uzimaju uzorci proizvoda za koje je u prethodnim kontrolama utvrđena neka nepravilnost, proizvodi koji su specifični za pojedina godišnja doba, proizvodi za koje u zemljama regiona postoje izvjesni rizici ili su utvrđene nepravilnosti i slično.

Kada je u pitanju unutarnji promet, inspekcija je izvršila 1.043 kontrole i u 449 slučajeva utvrdila nepravilnosti u radu. Propusti su se najčešće odnosili na nezadovoljavajuće higijensko-sanitarne uslove u objektima koji se bave proizvodnjom i prometom hrane, usklađenost deklaracija, nadzor nad zaposlenim licima, neobavljanje redovnih sanitarnih pregleda lica koja rukuju sa hranom i drugo.

U cilju otklanjanja nepravilnosti izrečena je 421 upravna mjera, dok je zbog počinjenih prekršaja izdato 125 prekršajnih naloga u iznosu od 149.850 KM.
Po nalogu inspekcije za hranu u unutrašnjem prometu uništeno je oko 230 kilograma hrane, koja je neprikladna za ljudsku upotrebu, zbog isteklog roka upotrebe, neodgovarajuće deklaracije i senzornih promjena.

Inspekcija za hranu RS angažirana je u svom punom kapacitetu i svakodnevno vrši nadzor kod subjekata koji se bave proizvodnjom i prometom hrane, te na osnovu svega navedenog možemo reći da se na tržištu RS prometuje kontrolirana hrana.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend