Zanimljivosti

Što pokazuje kompletna krvna slika (KKS)?

Kompletna (potpuna) krvna slika je laboratorijski test u kojem se iz prikupljene krvi iz vene ili kapilarne krvi iz jagodice prsta određuje ukupan broj krvnih stanica (eritrociti, leukociti i trombociti), količina hemoglobina, hematokrita i eritrocitnih parametara (MCV, MCH i MCHC).

Razliku u odnosu na običnu krvnu sliku je što se unutar kompletne krvne slike leukociti dodatno analiziraju i razvrstavaju na granulocite koje čine neutrofili, eozinofili i bazofili te na limfocite i monocite. Ta podjela pomaže liječniku pri razlikovanju akutne od kronične upale te bakterijske od virusne infekcije.

Kompletna (potpuna) krvna slika radi se zbog:

 • evaluacije zdravstvenog stanja – kao dio rutinskog medicinskog pregleda ili skrining mnogih bolesti poput anemije ili leukemije,
 • dijagnoze medicinskog stanja – uz pojavu drugih simptoma kao slabosti, umora, povišene tjelesne temperature, pojava masnica ili krvarenja, infekcija,
 • praćenje medicinskog stanja i terapije – nakon dijagnoze neke bolesti kako bi se pratilo dolazi li do pogoršanja ili poboljšanja.

Kompletna (potpuna) krvna slika ne predstavlja definitivnu dijagnozu već njeni rezultati mogu upućivati na određene bolesti te se potom započinju drugi specifično usmjereni dodatni testovi za potvrdu.

Komplektna krvna slika
Foto: Pexels

Referentne vrijednosti

 • Erc / Eritrociti: muškarci 4,34 – 5,72 *10^12/L
  žene 3,86 – 5,08
 • Hb / Hemoglobin: muškarci 138 – 175 g/L
  žene 119 – 157
 • Htc / Hematokrit (relativni volumen eritrocita): muškarci 0,415-0,530 L/L
  žene 0,356 – 0,470
 • MCV (prosječni volumen eritrocita): 83,0 – 97,2 fL
 • MCH (prosječni sadržaj hemoglobina u eritrocitu): 27,4 – 33,9 pg
 • MCHC (prosječna koncentracija Hb u 1 litri eritrocita): 320 – 345 g/L
 • RDW (raspodjela eritrocita po volumenu): 9,0 – 15,0 %
 • L / Leukociti: 3,4 -9,7 *10^9/L
 • Tr / Trombociti: 158 – 424 *10^9/L
 • MPV (prosječni volumen eritrocita): 6,8 – 10,4 fL
 • Pct / Trombokrit (volumni udio trombocita): 0,150 – 0,320 %
 • PDW (raspodjela trombocita po volumenu): 16 – 25
 • Neutro / Neutrofilni granulociti: 2,06 – 6,49 *10^9/L
 • Mono / Monociti: 0,12 – 0,84 *10^9/L
 • Limfo / Limfociti: 1,19 – 3,35 *10^9/L
 • Eozino / Eozinofilni granulociti: 0 – 0,43 *10^9/L
 • Bazo / Bazofilni granulociti: 0 – 0,06 *10^9/L
 • Rtc / Retikulociti: 22 – 97 *10^9/L

(www.krenizdravo.hr)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend