Vijesti iz BiH

Stipendije kompanije ZIRA za studente tehničkih fakulteta

Kompanija ZIRA objavila je natječaj za dodjelu stipendija studentima tehničkih fakulteta (informacijsko-komunikacijske tehnologije) sveučilišta u Bosni i Hercegovini za akademsku 2020/2021. godinu.

Kompanija ZIRA kao društveno odgovorna tvrtka prepoznaje da je odgovarajuće obrazovanje i usavršavanje mladih ljudi u Bosni i Hercegovini od suštinskog značaja za njihovu i budućnost ove zemlje. Samo obrazovani mladi ljudi imaju šansu da svojim znanjem i zalaganjem pridonesu društvu u cijelosti kao i da sebi osiguraju prosperitetnu budućnost.

Ovakvo opredjeljenje je sukladno viziji i vrijednostima osnivača kompanije ZIRA, gosp. Zijaha Rašidagića, koji je cijelog života nesebično pomagao i vjerovao u mlade ljude ove zemlje.

Sukladno ovakvom opredjeljenju i vrijednostima koje ZIRA nastavlja njegovati, prepoznajemo posebnu potrebu da se mladim ljudima, uspješnim studentima i studentima koji dolaze iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, pomogne da steknu željeno obrazovanje kroz pokrivanje jednog dijela troškova obrazovanja i života.

Sukladno ovakvom društveno odgovornom i korisnom opredjeljenju, ZIRA je formirala fond za stipendiranje, putem kojeg će se na godišnjem nivou osigurati 20 stipendija, plativih u redovitim mjesečnim iznosima.

Kome je je natječaj namijenjen?

Natječaj za stipendiranje je namijenjen studentima tehničkih fakulteta (informacijsko-komunikacijske tehnologije) sveučilišta u BiH.

Uvjeti natječaja

Stipendiju, za vrijeme trajanja studija, može dobiti student koji ispunjava sljedeće uslove:

 • Državljanin/ka Bosne i Hercegovine
 • Redoviti student I. ili II. ciklusa na sveučilištu u BiH
 • Nije primatelj stipendije ili novčane pomoći za školovanje od neke druge institucije

Prijava na natječaj sadrži

Obvezna dokumentacija:

 1. ispunjen prijavni obrazac
 2. zamolba za dodjelu stipendije s kratkim CV-ijem i svojeručnim potpisom
 3. uvjerenje o redovitom školovanju
 4. potvrda o prosjeku ocjena (ovjerena kopija indeksa)
 5. ovjerena izjava o neprimanju stipendije od drugih ustanova
 6. osobna fotografija

Ukoliko se za stipendiju aplicira po osnovu slabijeg imovinskog stanja obitelji aplikanta, potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se potvrđuje stanje potrebe u kućanstvu:

 1. ovjerena kućna lista (dostupna u mjesnim općinskim uredima)
 2. potvrda o visini posljednje tri plaće, odnosno posljednje tri mirovine za sve članove kućanstva koji su u radnom odnosu ili primaju mirovinu (kopija izrezaka o plaći ili mirovini)
 3. potvrda o neuposlenosti za članove kućanstva koji nisu uposleni (od ureda za zapošljavanje), odnosno dokaz o nekom drugom izvoru primanja (ovjerena izjava o tome čime se obitelj uzdržava).
 4. odgovarajući dokument kojim se potvrđuje da se radi o djetetu bez oba ili jednog roditelja (smrtni list)

Eventualna dodatna dokumentacija koju je moguće priložiti:

 1. potvrda o redovitom školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) brata/sestre ili drugog člana zajedničkog kućanstva
 2. potvrda o osvojenim nagradama na kantonalnom, državnom ili međunarodnom nivou stečenih tijekom školovanja ili fakultetskog obrazovanja

Dokumentaciju poslati na adresu ili donijeti osobno u prostorije ZIRA:

ZIRA d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Toranj A/5 sprat

Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje.

Natječaj ostaje otvoren 30 dana od dana objave. Nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Stipendisti koji ostvare pravo na stipendiranje će biti obavješteni putem e-mail adrese i/ili telefona naznačenog u prijavnom obrascu.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend