Statistički podaci govore o stanju u BiH

Pad ukupne proizvodnje u odnosu na prosjek 2011. godine iznosi 4,2%, u odnosu na siječanj 2011. (isti mjesec prethodne godine) pad proizvodnje iznosi 7%, a u odnosu na prosinac 2011. (prethodni mjesec) pad proizvodnje iznosi 15,4%.

Svake godine se u siječnju vrši godišnja revizija svih mjesečnih indeksa iz prethodne godine. Srednja godišnja vrijednost revidiranog baznog indeksa ukupne industrijske proizvodnje u BiH u 2011 godini iznosi 144,1. U području C „Vađenje ruda i kamena“ pad industrijske proizvodnje u BiH u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2011. godine iznosi 3,6%, a u odnosu na siječanj 2011. godine rast proizvodnje iznosi 7,5%. U području D „Prerađivačka industrija“ pad industrijske proizvodnje u BiH u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2011. godine iznosi 13,7%, a u odnosu na siječanj 2011. godine pad proizvodnje iznosi 8,2%. U području E „Proizvodnja i opskrba električnom energijom, plinom i vodom“ rast industrijske proizvodnje u BiH u odnosu na prosječnu mjesečnu proizvodnju iz 2011. godine iznosi 19,5%, a u odnosu na siječanj 2011. godine pad proizvodnje iznosi 10,5%.

 

STATISTIKA ROBNE RAZMJENE S INOZEMSTVOM, SIJEČANJ 2012.GODINE

U mjesecu siječnju 2012. godine, ostvaren je izvoz u vrijednosti od 560 milijuna KM, što je za 9,6 % manje nego u siječnju prethodne godine, dok je uvoz iznosio 998 milijuna KM, što je za 4,2 % više nego u siječnju 2011. godine. U istom mjesecu procenat pokrivenosti uvoza izvozom iznosio je 56,1 %, dok je vanjskotrgovinski robni deficit iznosio 438 milijuna KM. U pogledu geografske distribucije robne razmjene BiH s inozemstvom, moguće je navesti slijedeće: U siječnju 2012. godine, najviše se izvozilo u Njemačku i Italiju, dok se najviše uvozilo iz Hrvatske i Rusije.

INDEKSI IZVOZNIH I UVOZNIH CIJENA

Nakon nekoliko mjeseci intenzivnog rada na izradi indeksa izvoznih i uvoznih cijena, danas po prvi put objavljujemo indekse izvoznih i uvoznih cijena za Bosnu i Hercegovinu. Indeksi imaju višestruku namjenu, ali se prvenstveno koriste za:

– dobijanje pokazatelja o robnoj razmjeni u realnom iskazu (nužno je procijeniti kretanje cijena uvoznih proizvoda na domaćem tržištu, kao i kretanje cijena koje izvoznici ostvaruju na inozemnim tržištima),

– za potrebe nacionalnih računa.

Postoji nekoliko metoda izračuna indeksa izvoznih i uvoznih cijena, a mi u BiH primijenjujemo metodu izračuna na temelju jediničnih vrijednosti proizvoda, koja se radi na temelju carinskih podataka. Podatke ćemo objavljivati tromjesečno i molimo Vas da uzmete u obzir da podatke u ovom priopćenju treba smatrati privremenima, jer se primijenjena metoda obračuna dalje provjerava i usavršava. Prema privremenim podacima za 2011. godinu, možemo primijetiti da je došlo do porasta  izvoznih cijena u iznosu od 8,7% u odnosu na baznu 2010. godinu. Najveći porast se može primijetiti u oblasti C12 (Proizvodnja duhanskih proizvoda) u iznosu od 19,9%. Što se tiče uvoznih cijena i tu se može primijetiti rast od 9,8%, od čega je najveći porast u oblasti B06 (Vađenje sirove nafte i prirodnog plina) u iznosu od 29,9%.

PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH za prosinac 2011.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za prosinac 2011. iznosila je 828 KM, što pokazuje rast plaće od 0,5% u odnosu na studeni 2011.godine. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za prosinac 2011. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 1,3%. U poređenju sa istim mjesecom 2010. godine najveće povećanje imao je sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) za 12,2 indeksnih poena, slijedi ga sektor Građevinarstvo (F) sa povećanjem od 5,4 indeksna poena, te sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa 4,5 indeksnih poena. Ako se prosinac 2011. upoređuje sa prosjekom 2010. godine najveći porast je imao sektor Rudarstvo i vađenje rude (C) za 13,4 indeksnih poena, slijede ga sektor Financijsko posredovanje (J) sa 10,5 indeksnih poena i sektor Građevinarstvo (F) sa 6,7 indeksnih poena.

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH za prosinac 2011.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za prosinac 2011. iznosila je 1 294 KM, što pokazuje nominalni rast za 0,5% u odnosu na studeni 2011. godine. Prosječna mjesečna bruto plaća za prosinac 2011. u odnosu na isti mjesec prošle godine nominalno je viša za 3,5%. Najveći porast, u poređenju sa istim mjesecom 2010. godine, ima sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) za 15,3 indeksnih poena, slijedi ga sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa 8,9 indeksnih poena i sektor Građevinarstvo (F) sa 8,5 indeksnih poena. Ako se prosinac 2011. upoređuje sa prosjekom 2010. godine najveći porast je imao sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 16,6 indeksnih poena, zatim sektor Financijsko posredovanje (J) sa 13,0 indeksnih poena, te sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa 10,8 indeksnih poena.

PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH u 2011. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)

Za četvrto tromjesečje 2011. godine prosječna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH iznosila je 822 KM, a u trećem tromjesečju 2011. godine iznosila je 816 KM, što pokazuje da je prosječna neto plaća u četvrtom tromjesečju 2011. nominalno veća za 0,7% u odnosu na treće tromjesečje 2011. Najveće povećanje prosječne neto plaće u četvrtom tromjesečju 2011. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine imao je sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 13,0 indeksnih poena, slijede ga sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa 5,3 indeksna poena i sektor Građevinarstvo (F) sa 4,7 indeksna poena.

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH u 2011. po obračunskom razdoblju (IV tromjesečje)

Za četvrto tromjesečje 2011. godine prosječna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH iznosila je 1 283 KM, a u trećem tromjesečju 2011. iznosila je 1 274 KM, što pokazuje da je prosječna bruto plaća nominalno veća za 0,7% u četvrtom tromjesečju 2011. u odnosu na treće tromjesečje 2011. Najveće povećanje prosječne bruto plaće u četvrtom tromjesečju 2011. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine imao je sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) sa 16,2 indeksnih poena, slijedi ga sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa 9,7 indeksnih poena, te sektor Građevinarstvo (F) sa 7,8 indeksnih poena.

PROSJEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH u 2011. po obračunskim razdobljima (II polugodište)

Za drugo polugodište 2011. godine prosječna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH iznosila je 819 KM, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosila 803 KM, što pokazuje da je prosječna neto plaća nominalno viša za 2,0% u drugom polugodištu 2011. u odnosu na drugo polugodište 2010. godine. Najveće povećanje prosječne neto plaće u drugom polugodištu 2011. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine imao je sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) za 11,3 indeksna poena, slijede ga sektor Građevinarstvo (F) sa 4,7 indeksnih poena i sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa 4,3 indeksna poena. U 2011. godini prosječna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH iznosila je 816 KM, što pokazuje da je prosječna neto plaća veća za 2,2% u 2011. u odnosu na 2010. godinu. Najveće povećanje prosječne neto plaće u 2011. godini u odnosu na prethodnu godinu imao je sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) za 9,6 indeksnih poena, slijede ga sektor Građevinarstvo (F) sa 4,8 indeksnih poena i sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa 3,7 indeksnih poena.

PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH u 2011. po obračunskim razdobljima (II polugodište)

Za drugo polugodište 2011. godine prosječna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH iznosila je 1 279 KM, dok je u istom periodu prethodne godine iznosila 1 225 KM, što pokazuje da je prosječna bruto plaća nominalno viša za 4,4% u drugom polugodištu 2011. u odnosu na drugo polugodište 2010. godine. Najveće povećanje prosječne bruto plaće u drugom polugodištu 2011. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine imao je sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) za 14,4 indeksna poena, slijede ga sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) sa 8,5 indeksnih poena i sektor Građevinarstvo (F) sa 7,8 indeksnih poena. U 2011. godini prosječna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u BiH iznosila je  1 271 KM, što pokazuje da je prosječna bruto plaća veća za 4,4% u 2011. u odnosu na 2010. godinu. Najveće povećanje prosječne bruto plaće u 2011. godini u odnosu na prethodnu godinu imao je sektor Rudarstvo i vađenje ruda (C) za 12,3 indeksnih poena, slijede ga sektori Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A) i Građevinarstvo (F) sa 7,7 indeksnih poena.

ZAPOSLENI PO DJELATNOSTIMA  u prosincu 2011.

U prosincu 2011. broj zaposlenih u pravnim osobama BiH iznosio je 687 917, a od toga  280 990 žena. U odnosu na studeni 2011. broj ukupno zaposlenih u pravnim osobama se smanjio za 0,3%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%. U poređenju sa prosincom 2010. godine najveći indeks zaposlenja imao je sektor Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (K) sa 4,2 indeksnih poena, slijede ga sektor Obrazovanje (M) sa 3,2 indeksna poena, te sektor Zdravstvena zaštita i socijalna skrb (N) sa 2,6 indeksnih poena. Kod ženske radne snage na prvom mjestu je sektor Poljoprivreda, lov i šumarstvo (A)  sa povećanjem od 8,0 indeksnih poena, slijede ga sektori Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge (K) sa 4,2 indeksna poena i Obrazovanje (M) sa povećanjem od 3,3 indeksna poena.

REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST u  prosincu 2011.

U prosincu 2011. broj nezaposlenih u BiH iznosio je 536 728. Broj nezaposlenih u prosincu 2011. u odnosu na studeni 2011. se povećao za 0,8%, dok se broj nezaposlenih žena u istom razdoblju također povećao za 0,5%. Ako kao baznu godinu uzmemo 2009. (2009=100) i uporedimo prosinac 2011. sa istim mjesecom 2010. godine uočiti ćemo rast nezaposlenosti od 2,9 indeksnih poena ili u apsolutnom  iznosu broj osoba koje se vode kao nezaposlene povećao se za 14 648. Ako poredimo nezaposlene po kvalifikacionoj strukturi uočava se da je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 191 121, zatim slijede osobe sa NK 161 785 i sa srednjom stručnom spremom 133 415 osoba. Kao nezaposleni vodi se najmanji  broj osoba višeg obrazovanja tj. VŠS 7 513, a slijede ih osobe sa visokom školskom spremom 29 584 (uključujući doktore znanosti i magistre). Udio ženske populacije u nezaposlenima iznosi 50,3 procenata ili u apsolutnom iznosu 270 228 osoba ženskoga spola. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je nekvalificiranih NK – 84 262, sa srednjom spremom – 80 379 i sa VKV i KV kvalifikacijom 76 142 osobe.

INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U SIJEČNJU 2012. GODINE

U siječnju 2012. godine zabilježena je mjesečna inflacija od 0,9%. Promatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje, u siječnju 2012. godine u odnosu na prosinac 2011. godine, najviše su porasle cijene u odjeljcima Komunikacija za 1,6%, Prijevoza za 0,8%, Hrana i bezalkoholna pića za 0,6%,  Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0,2%. U istom razdoblju prosječno smanjenje potrošačkih cijena je zabilježeno samo u odjeljku Rekreacije i kulture za 0,2%.

Godišnja inflacija u siječnju 2012. godine u Bosni i Hercegovini bila je 2,5%.

Najveći prosječni godišnji rast cijena je zabilježen u odjeljcima Alkoholna pića i duhan za 10,2%, Prijevoz za 6,3%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 3,2%,  Restorani i hoteli za 2,7%, Hrana i bezalkoholna pića za 2,5%. U zemljama regije u siječnju 2012. godine zabilježene su godišnje stope inflacije: u Hrvatskoj 1,2 i Srbiji 5,6%. Detaljnije podatke o mjesečnom i godišnjem kretanju potrošačkih cijena možete pogledati u priopćenju za mjesec siječanj 2012. godine. Radi velikog značaja za životni standard stanovništva, u okviru komentara Indeksa potrošačkih cijena priredili smo vam liste sa po deset proizvoda iz odjeljka Hrana i bezalkoholna pića koji su imali najveća povećanja, odnosno smanjenja cijena na mjesečnoj i godišnjoj razini. Na mjesečnoj razini najveći rast imali su: banane, paprike, krastavci, grožđe, rajčice, patlidžani i tikvice, mahunarke, kokošija jaja, mladi sir i kuhinjska sol. Najveći mjesečni pad cijena je bio kod: maslinovog ulja, svinjskog mesa, zelene salate, masti životinjskog podrijetla, sušenog voća, šećera, agruma, oraha, badema i lješnjaka, crvenog, bijelog luka i prase, te kupusnjača. Na godišnjoj razini najveći rast imali su: kokošija jaja, lubenice i dinje, mahunarke, bobičasto voće, džemovi, kompoti i sirupi, patlidžani i tikvice, maslac, začinsko bilje, konzervirana riba i pekarski kvasac. Najveća godišnja sniženja cijena su imali: luk, bijeli luk i poriluk, krumpir, kruške, banane, paprike, trešnje i višnje, rajčice, marelice, grožđe, zelena salata.

INDEKS PROIZVOĐAČKIH CIJENA INDUSTRIJE, JANUAR 2012.

Zbog redovitog godišnjeg ažuriranja pondera redovito priopćenje Indeks proizvođačkih cijena  industrije za domaće tržište, siječanj 2012.  bit će dostupno na našoj web stranici do 10.03.2012.

UNUTARNJE MIGRACIJE, 2011.

U ovom priopćenju dati su podaci o unutarnjim migracijskim kretanjima stanovništva Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. Obuhvaćeni su svi stanovnici, po spolnoj i starosnoj strukturi, koji su registrirali promjenu njihovog prebivališta, uključujući kretanja između entiteta i Brčko distrikta BiH. Na razini Bosne i Hercegovine broj doseljenih/odseljenih  stanovnika iznosio je 32.401.

Od toga , broj doseljenih je:

–          U FBiH 21.474, što u odnosu na isto razdoblje prošle godine pokazuje smanjenje za 6,1%;

–          U Republici Srpskoj 10.360, što u odnosu na isto razdoblje prošle godine pokazuje smanjenje za 14,0%;

–          U Brčko distriktu BiH 567, što u odnosu na isto razdoblje prošle godine pokazuje smanjenje za 17,7%.

Za isto razdoblje broj odseljenih je:

–          Iz FBiH 21.978, što u odnosu na isto razdoblje prošle godine pokazuje smanjenje za 7,7%;

–          Iz RS  9.633, što u odnosu na isto razdoblje prošle godine pokazuje smanjenje za 10,9%;

–          Iz Brčko distrikta BiH 790 stanovnika što u odnosu na isto razdoblje prošle godine pokazuje smanjenje za 18,0%.

Ukupni migracijski saldo Republike Srpske je 727, Federacije Bosne i Hercegovine -540, a Brčko distrikta BiH je   -223.

Najveći  broj preseljenog stanovništva unutar Bosne i Hercegovine bilo je starosti od 20 do 39 godina (16.991 stanovnika) što predstavlja 52,4 % ukupnih kretanja. Promatrano prema spolnoj strukturi, udio ženske populacije u ukupnim migracijskim kretanjima iznosio je 18.544 ili 57,2 %, a muške 13.857 ili 42,8 %.

TURIZAM

U Bosni i Hercegovini u prosincu 2011. turisti su ostvarili 46.402 posjeta, što je više za 2,7% u odnosu na studeni 2011. i  za 5,0% više u odnosu na prosinac 2010. godine. Turisti su ostvarili 88.749 noćenja, što je manje za 6,7% u odnosu na studeni 2011. i za 12,1%  više u odnosu na prosinac 2010. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 52,7% i  47,3% stranih turista. U strukturi noćenja stranih turista u prosincu 2011. najviše noćenja ostvarili su turisti iz  Hrvatske (27,4%),  Srbije (22,9%), i Slovenije (11,8%)  što je ukupno 62,1%.  Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 37,9% noćenja. Turisti su se u prosjeku  zadržavali 1,9 noći i 1,9 domaći i 2.0 strani turisti. Što se tiče duljine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Ruska Federacija sa prosječnim zadržavanjem od 5,4 dana, Iran sa 4,5 dana, slijede Kina i Egipat sa po 3,9 dana, te Belgija i Rumunjska sa po 3,4 dana. Smještajni kapaciteti tj. broj kreveta u prosincu 2011. iznose 26.133 i veći su za 0,2%  u odnosu na studeni 2011. i  veći za 2,1%   u odnosu na prosinac 2010. godine. U razdoblju siječanj – prosinac 2011. turisti su ostvarili 686.148 posjeta, što je više za 4,5% i 1.504.205 noćenja, što je više za  6,2% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. U  strukturi noćenja stranih turista u istom razdoblju najviše noćenja ostvarili su  turisti iz Hrvatske  (15,6%), Srbije  (13,7%),  Slovenije (8,4%), Poljske (7,9%), Italije (6,5%) i Turske (6,0%)  što je  ukupno 58,1%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 41,9% noćenja. Promatrajući podatke po mjesecima najveći broj dolazaka ostvaren je u rujnu i iznosi 75.190, dok najveći broj noćenja ostvaren u srpnju iznosi 190.549.

STAMBENA  IZGRADNJA U BiH ZA 2011.

U  2011. godini broj završenih stanova je 2.755, što je za 24,9% manje u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Broj nezavršenih stanova u 2011. godini je 3.536 što je za 0,9% više u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Prosječna površina završenih stanova u 2011. godini je 53,8 m2.

KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA, IV TROMJESEČJE 2011.

U IV tromjesečju 2011. u klaonicama se bilježi povećan broj zaklanih svinja za 15,03% u odnosu na IV tromjesečje 2010. godine, dok je broj zaklanih goveda i zaklanih ovaca manji za 6,68%, odnosno za 3,72% u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Također se u IV tromjesečju 2011. u klaonicama bilježi povećan broj zaklanih komada peradi i to za 34,97 %  u odnosu na IV tromjesečje 2010. godine. Neto težina zaklanih goveda je veća za 1,56%, ovaca za 14,32% i svinja za 23,90%, dok je neto težina zaklane peradi veća za 33,24 u odnosu na isto razdoblje 2010. godine. Procentualno učešće pojedinih vrsta mesa u ukupnoj neto težini zaklane stoke i peradi u klaonicama je slijedeće:

Meso peradi 46,7%,

Meso goveda 25,3 %,

Meso svinja 24,9% i

Meso ovaca 3,1%.

PROIZVODNJA VOĆA I GROŽĐA U 2011. GODINI

Prema prikupljenim podacima o proizvodnji voća i grožđa u 2011. godini, u odnosu na 2010. godinu bilježi se veći ukupan prinos kod:

  1. Jabuka za 5,1 %
  2. Krušaka za 23,5 %
  3. Trešanja za 14,3 %
  4. Višanja za 12,6 %
  5. Oraha za 7 % i
  6. Malina za 19,2 %

Dok je u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu ukupan prinos manji kod:

  1. Jagoda za 14,4 % i
  2. Grožđa za 6,7 %

U ukupnoj proizvodnji voća šljiva učestvuje sa 157.504 tone, odnosno sa 50,4 %.

PROIZVODNJA I PRODAJA ŠUMSKIH SORTIMENATA PREMA ASORTIMANU U IV TROMJESEČJU 2011.

Ukupna proizvodnja šumskih sortimenata u BiH u IV tromjesečju 2011. manja je za 2,97% u odnosu na IV tromjesečje 2010. godine. Proizvodnja šumskih sortimenata četinarskih vrsta drveća smanjena je u IV tromjesečju 2011. za 3,78% dok je proizvodnja šumskih sortimenata lišćarskih vrsta manja za 2,33% u odnosu na isti period 2010. godine.

PRVI PUT REGISTRIRANA VOZILA

U 2011. godini prvi put je registrirano 60 443 cestovna motorna vozila, što je za 19,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja prvi put registriranih cestovnih motornih vozila u 2011. godini 77 % odnosi se na putnička vozila, 8 %  na teretna vozila, a 15 %  na sve ostale kategorije vozila. Promatrano po tipu pogonske energije, 69 % vozila koristi dizel, 26 % benzin, a 5 % vozila ostale vidove energije.

REGISTRIRANA MOTORNA CESTOVNA VOZILA

U 2011. godini registrirano je ukupno 854 078 cestovnih motornih vozila, što je za 1,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupnog broja registriranih cestovnih motornih vozila u 2011. godini 86 % odnosi se na putnička vozila, 9 %  na teretna vozila, a 5 %  na sve ostale kategorije vozila. Od ukupnog broja registriranih motornih vozila, 7 %  odnosi se na prvi put registrirana cestovna motorna vozila u 2011. godini. Promatrano po tipu pogonske energije, 58 % vozila koristi dizel, 39 % benzin, a 3 % vozila ostale vidove energije.