Vijesti iz BiH

Stanje u BIH se normalizira(lo)

Iako smo se jutros probudili u debelom minusu, stanje u BIH se nakon velikih snježnih oborina normalizira. Zračni i željeznički promet su normalizirani, a cestovni je sve bolji. Stabilizira se i opskrba strujom.

U tijeku su pripreme za izazove topljenja ogromnog snježnog pokrivača. Stanje u zračnom i željezničkom prometu na području FBiH je primjer u Europi, a stanje u cestovnom prometu veoma dobro, ocijenio je načelnik Federalnog stožera Civilne zaštite Alija Tihić. “To ne znači kako sad možemo svi slobodno paliti auta i krenuti u promet. I dalje je nužna zimska oprema, a ide zapovijed kako se nitko ne može pustiti u promet ako nema zimske opreme, dok kamioni i autobusi moraju imati lance i putovati u konvojima kako ne bi izazvali nezgode” kazao je. Donesene su preporuke da Hidrometeorološki zavod zakljlučno s današnjim danom, po mogućnosti, dostavi procjenu vremena u narednih mjesec-dva da bi se vidjelo predstoji li naglo topljenje snijega. Vezano za planove obrane od poplava zatražen je za danas sastanak s predstavnicima Ministarstva sigurnosti BiH, te sastanci s direktorima vodopodručja Jadranskog mora i rijeke Save, a pokušat će se organizirati i sastanak s direktorom Civilne zaštite RS-a da bi se koordinirali planovi o korištenju hidroakumulacija. Od Ministarstva sigurnosti BiH će se također tražiti da osigura dogovor s Crnom Gorom, Hrvatskom i Srbijom o načinu korištenja voda ukoliko dođe do naglog topljenja snijega. Tihić je rekao da je Ministarstvu obrazovanja i nauke FBiH upućena preporuka da u skladu sa svojim ovlaštenjima prenese svakom kantonalnom štabu instrukciju o početku nastave u školama tamo gdje god je to moguće. Naredbom Federalnog štaba su kantonalni i općinski štabovi civilne zaštite, odnosno upravitelji stambenih zgrada i vlasnici objekata zaduženi da poduzmu sve aktivnosti na čišćenju krovova sa zgrada, dok je Zavodu za geologiju, naređeno da pripremi plan preventivnih mjera za prevenciju odrona i klizišta koji se očekuju nakon početka topljenja snijega. Tihić je, također, naveo da je putem Federalnog ministarstva izbjeglica i raseljenih osoba do sada na 27 destinacija isporučeno 32 tone hrane i drugih potrepština.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend