Vijesti iz BiH

Šta građani mogu učiniti u borbi protiv korupcije?!

Misija OESS-a u Bosni i Hercegovini (BiH) i Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provedbu zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a (INL) su najavili novi trogodišnji projekt čiji cilj je osnaživanje tijela vlasti i građana u Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije.

Misija OESS-a u BiH i INL su predstavili detalje tog projekta na sastanku, koji je održan putem interneta, s predstavnicima Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH i s antikorupcijskim timovima iz cijele države. Ovaj projekt, koji financiraju Sjedinjene Američke Države, a koji će implementirati Misija OESS-a u BiH, sastoji se od sveobuhvatne kampanje podizanja svijesti javnosti o posljedicama korupcije i o tome šta građani mogu učiniti da je spriječe. Njime se, također, pružaju financijska sredstva za jačanje kapaciteta bosanskohercegovačkih antikorupcijskih tijela da spriječe korupciju.

Ovaj projekt pruža podršku širim naporima međunarodne zajednice usmjerenim ka pružanju pomoći vlastima BiH i građanima u borbi protiv korupcije u svrhu poboljšanja ekonomskih uvjeta i stvaranja stabilnije, prosperitetne države koja će raditi u korist svih građana. Kampanja podizanja svijesti javnosti bit će osmišljena da pomogne građanima BiH i da ih potakne da prepoznaju i odbace sve oblike koruptivne prakse i da nadležnim tijelima vlasti prijave svaku zlouporabu s kojom se budu suočili.

Šefica Misije OESS-a u BiH, ambasadorica Kathleen Kavalec je istakla: „Ovaj projekt podiže naš rad na sprječavanju korupcije na viši nivo time što daje građanima i poreznim obveznicima BiH informacije i alate koji su im potrebni da inzistiraju na odgovornosti javnih institucija i dužnosnika.“  

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson je rekao: „Znamo da korupcija umanjuje ekonomski rast, predstavlja prepreku razvoju, destabilizira vlade, podriva demokraciju i otvara mogućnosti opasnim grupama ljudi, kao što su kriminalci, trgovci ljudima i teroristi. Zbog toga mi pružamo podršku naporima poput ovog da spriječimo nezakonito bogaćenje, ojačamo istrage i procesuiranje korupcije, promoviramo odgovornost i transparentnost i osnažimo reformiste u BiH.“

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend