Sredstva od klirinškog duga usmjeriti na infrastrukturu

Udruženje poslodavaca Federacije BiH /FBiH/ podržalo je inicijativu Vlade FBiH da sredstva iz akumulirane dobiti javnih preduzeća i klirinškog duga Rusije budu usmjerena na realizaciju infrastrukturnih projekata.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović rekao je da su sredstva dobijena naplatom klirinškog duga rezultat privrednih aktivnosti kompanija iz BiH realizovanih prije rata na tržištu tadašnjeg Sovjetskog Saveza.

“Stoga je inicijativa Vlade FBiH da ova sredstva vrati privredi u BiH kroz infrastrukturne projekte pravedna, jer će na taj način omogućiti razvoj privrede, jačanje kompanija u FBiH, otvaranje novih radnih mjesta, što automatski vodi značajnijem prilivu sredstava u budžete i vanbudžetske fondove na svim nivoima”, rekao je Smailbegović.

On je pozvao poslanike i delegate u Parlamentu FBiH da podrže inicijativu Vlade FBiH, koja predstavlja značajnu finansijsku injekciju za privredu FBiH i koja će nesumnjivo proizvesti pozitivne efekte za privrednike, ali i sve građane FBiH.

Iz Udruženja poslodavaca BiH saopšteno je da je ovo udruženje u avgustu ove godine oštro reagovalo na najave pojedinih članova Vlade FBiH da sredstva dobijena naplatom klirinškog duga od Rusije u dijelu koji pripada FBiH budu iskorištena za krpljenje budžetskih rupa, saniranje Fonda PIO/MIO i socijalna davanja.

(Glas Srpske)