Vijesti iz BiH

SOLAK: U ovoj godini uvest ćemo pozivni centar za hitne slučajeve 112 u FBiH

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak je kazao da u 2016. godini žele da krenu u projekt uvođenja jedinstvenog Operativnog centra na nivou FBiH koji podrazumijeva pokretanje pozivnog centra za hitne slučajeve 112, što će zamijeniti do sada važeće brojeve 122 (policija), 123 (vatrogasci), 124 (hitna pomoć) i druge službe.

On ističe kako je to jedan od uvjeta Europske unije, jer trenutno jedino BiH i Albanija nemaju regulirano to pitanje. S obzirom na složenost državne organizacije, Parlament FBiH zadužio je FUCZ koji je pokrenuo aktivnosti u cilju ispunjavanja ovih uvjeta.

– Sada imamo situaciju da ljudi, u bilo kojoj nesreći da se nađu, trebaju pozvati četiri-pet brojeva i tražiti tko će im pomoći. Tu obvezu pomoći preuzimaju operativni centri, tako je u svim europskim zemljama – navodi Solak.

Dodaje da bi se glavni centar nalazio u Sarajevu, gdje bi bio server, telefonska centrala i spoj na javnu telefonsku mrežu. U svakom županijskom operativnom centru nalazili bi se preuzimatelji poziva, koji bi vršili njihovu klasifikaciju, zatim dispečeri kao koordinatori resursa i administratori sustava.

– Važnost jedinstvenog operativnog centra u FBiH jeste zbog toga što će građani definitivno brže dobijati pomoć u hitnim slučajevima, jer će se znati nadležnost i konkretne potrebe na terenu. Ove godine pokušat ćemo ići u implementaciju cijelog tog projekta – najavio je Solak.

Također, ocijenio je da će izmjene i dopune Zakona o zaštiti i spašavanju, zaštiti od požara i vatrogastvu, priprema izmjena i dopuna plana zaštite i spašavanja, procjena ugroženosti i neki projekti koje su prošle godine pokrenuli, sigurno proizvesti mnogo bolje rezultate u ovoj oblasti.

– Jedan je svakako sustav ranog upozoravanja, obuka i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, integracija projekata koje smo već pokrenuli, a to je registar volontera, što znači da sve one ljude koji žele pomoći imamo u jednoj bazi podataka koja će biti dostupna svim strukturama zaštite i spašavanja od općine, županije, Federacije.  Tako da, prije svega, sigurnost građana podignemo na mnogo višu razinu, da aktiviramo svi te ‘prstenove zaštite’ – kazao je Solak.

Podsjeća da je Federalna uprava civilne zaštite federalna agencija koja, pored bavljenja zaštitom i spašavanjem ljudi i materijalnih dobara, izvodi i deminerske operacije i uklanja neeksplodirana ubojna sredstva (NUS) na području Federacije BiH.

Solak je ocijenio da FUCZ u posljednje vrijeme ulaže ogromne napore na edukaciji svojih pripadnika, tehničkom obučavanju, usavršavanju, kako bi što spremniji obavljali vrlo složene zadatke u domenu aktivnosti ove uprave.

Navodeći brojne realizirane projekte kada je u pitanju obuka i stručno usavršavanje pripadnika FUCZ, kazao je kako je FUCZ svjesna da je neophodno proširiti znanje i pristup katastrofama kako bi se one mogle prevenirati. Zbog toga su pripadnici FUCZ pohađali specijalističke obuke sa stranim ekspertima (Njemačka, Turska, Makedonija, Crna Gora, Slovenija, Belgija, Portugal, Srbija…) u domenu spašavanja pod vodom, smanjenju rizika od katastrofa, izgradnji kapaciteta za zbrinjavanje stanovnistva, gašenju šumskih požara, spašavanju ljudi u snježnim lavinama i smetovima, tehnikama helikopterskog spašavanja, osposobljavanju za akcije potraga izgubljenog ili ozlijeđenog stanovništva, kako bi bili spremni i obučeni i za ovakve i slične zadatke.

Solak je na kraju kazao da je važan segment u pogledu smanjenja rizika od katastrofa organiziranje efikasnog sustava zaštite i spašavanja, uključujući jačanje mjera prevencije, izgradnju kapaciteta i opremanje struktura zaštite i spašavanja, procjenu rizika, planiranje, obučavanje i izvođenje vježbi radi provjere stepena spremnosti djelovanja u slučaju katastrofa.

(Fena/HMS)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend