Lokalne vijesti

Smanjiti broj udruga branitelja u FBiH

Federalni ministar za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević izjavio je u Travniku da je u Federaciji BiH nužno smanjiti broj udruga branitelja i urediti kriterije koje trebaju ispunjavati njihovi članovi.

– Nadam se da će doći do smanjenja njihovog broja, jer ih zaista ima previše. Želimo reprezentativne predstavnike braniteljskih organizacija koji će na odgovarajući način predstavljati tu populaciju, kazao je Bukvarević novinarima, nakon sastanka s predstavnicima županijske vlasti, te predstavnicima općina i braniteljskih udruga.

Ministar Bukvarević je na sastanku predstavio radne verzije zakona o demobiliziranim braniteljima, te zakona o braniteljskim udrugama, te je istaknuo kako trebaju opstati one udruge koje imaju kontinuitet u radu, članove i prave predstavnike.

– Da bi udruga bila reprezentativna mora imati najmanje 55 posto braniteljske populacije u svojim redovima. Trenutno, tri čovjeka mogu osnovati braniteljsku organizaciju i zbog toga ih ima veliki broj. U Zeničko-dobojskoj županiji registrirano je 94, a u Sarajevskoj oko 157 braniteljskih udruga, kazao je Bukvarević.

Da je potrebno reducirati broj braniteljskih udruga potvrdio je nakon sastanka i premijer SBŽ-a Tahir Lendo, dok je direktor Uprave za pitanja branitelja SBŽ-a Esad Crnica pojasnio kako u SBŽ-u trenutno djeluje više od 100 braniteljskih organizacija.

Crnica je, također, naglasio da će za branitelje i njihove obitelji iz proračuna u ovoj godini biti izdvojeno 3.340.000 KM.

(VL)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend