Sljedeće godine putovanja u EU samo s trećom dozom cjepiva

Europska komisija jučer je predložila ažuriranje pravila o putovanjima unutar EU, koja su uvedena kao odgovor na pandemiju covid-19 i koja se tiču državljana tzv. trećih zemalja, a gdje spadaju i građani Bosne i Hercegovine.

Prijedlog je da svi koji su se u proteklom razdoblju cijepili s dvije doze protiv koronavirusa (ili jednom ako je u pitanju Johnson&Johnson) trebat će najkasnije 9 mjeseci nakon primanja druge doze primiti i treću dozu cjepiva tzv. booster da bi mogli imati validnu covid-potvrdu priznatu u EU. To će biti preduvjet za ulazak u zemlje Europske unije, a ova odluka trebala bi stupiti na snagu 10. siječnja 2022. godine.

Novi pristup Europske komisije bit će zasnovan “na osobi”. U prijevodu, osoba koja ima važeću EU digitalnu covid-potvrdu u principu ne bi trebala biti podložna dodatnim ograničenjima, kao što su testovi ili karantena, bez obzira na mjesto polaska u EU.

Od osoba bez EU digitalne covid-potvrde moglo bi se tražiti da se podvrgnu testu prije ili nakon dolaska. Iz EK je priopćeno da se na ovaj način EU udaljava od pristupa koji je bio zasnovan do sada, a to je fokus na državi. Tako će se krenuti ka pojedinačnim pristupima što će značiti da svatko tko je cijepljen cjepivom koje je priznala Europska agencija za lijekove (EMA) moći će putovati kroz EU.

Europska komisija predložila je da od 10. siječnja cijepne potvrde EU važe devet mjeseci nakon potpune imunizacije. Izvršna vlast EU također je predložila prihvaćanje svih cjepiva koje je odobrila Svjetska zdravstvena organizacija u svrhe putovanja, što bi omogućilo “nebitna” putovanja u EU za ljude koji su cijepljeni kineskim cjepivima i cjepivima proizvedenim u Indiji.