Sindikat traži donošenje zakona o sigurnosti i zaštiti na radu

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Selvedin Šatorović sastao se s predsjednikom Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH Mahirom Semićem.

Razgovarano je o problemima s kojima se svakodnevno u svom radu suočavaju radnici u građevinarstvu.

Posebno je istaknut problem rada na visokim temperaturama i izostanak odgovarajućih mjera za zaštitu radnika u tim uvjetima.

Usuglašeno je da je neophodno usvajanje Zakona o sigurnosti i zaštiti na radu kojim će se, prije svega, osigurati adekvatna zaštita radnika. Donošenje tog zakona će, svakako, olakšati i rad poslodavcima, ali i biti od koristi za cijelu državu. Mora se uraditi sve kako bi se značajno smanjio broj nesreća na radu, ali i smrtnih slučajeva nastalih kao posljedica nesreće na radu ili profesionalnog oboljenja.

Sudionici sastanka pozvali su Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, te Vladu Federacije BiH da sve buduće aktivnosti koje se izravno i neizravno tiču pitanja radnika, njihovog ekonomsko-socijalnog statusa i radno-pravnog položaja realizuju u koordinaciji i uz konsenzus sa Savezom samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, priopćeno je iz tog Sindikata.

(www.vecernji.ba)