Vijesti iz BiH

Sektor koji stvara i spašava radna mjesta

U industriji tekstila, odjeće, kože i obuće u BiH zaposleno je oko 40.000 radnika, od toga njih 23.000 u Federaciji, dok se prosječna plata kreće od 200 do 300 eura.

 

Oko deset posto aktivnih poduzeća u BiH, odnosno njih 3.173 su bonitetno izvrsne kompanije, prema podacima koje ima bonitetna kuća Bisnode BH, ukoliko se gledaju preduzeća koja predaju finansijske izvještaje, saopšteno je prošle sedmice u Sarajevu. Od te tri hiljade bonitetno izvrsnih, Bisnode je ove godine izdvojio njih 180 koje su bonitetno izvrsne zadnje tri godine, što predstavlja pouzdanu oznaku da će biti stabilne i u sljedećim godinama poslovanja.

Kad je riječ o sektorima privrede, trgovina je danas najistaknutiji sektor u cijelom svijetu, te i od ovih 180, koliko je Bisnode izdvojio, njih čak 131 spada u kategoriju trgovine, dok je samo 49 proizvođača.

Sve ovo nam govori da se danas očigledno mnogo “lakše” baviti trgovinom, pa i sami smo svjedoci da se svakodnevno otvaraju trgovački centri, marketi, sve što ima veze s trgovinom, dok je pak vijesti koje se odnose na otvaranje proizvodnih pogona, fabrika, nešto manje.

Međutim, bez obzira na popularnost sektora trgovine, ipak se širom BiH otvaraju i proizvodni pogoni. Možda ne u obimu u kojem je otvoren neki tržni centar, ali brojna su mala i srednja preduzeća koja konstantno povećavaju svoj kapacitet, koja unapređuju proizvodnju, zapošljavaju nove radnike. Tako je branša koja u kontinuitetu pozitivno radi i ostvaruje iz godine u godinu sve pozitivnije rezultate i sektor proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće.

Naime, na posljednjoj sjednici Vlade FBiH usvojen je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore Federacije BiH o provođenju Akcionog plana 2013-2018. za realizaciju strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013-2023. u 2015. godini.

Prema podacima koji su izneseni u izvještaju, stoji, između ostalog, da je u svim granama tekstilne industrije, osim u proizvodnji tekstila, povećan indeks proizvodnje.

Tako je proizvodnja odjeće veća za 46,9, a kože i obuće za 3,4 posto. Novozaposlena su 1.294 radnika, a najveće povećanje zaposlenih od 694 zabilježila je proizvodnja odjeće, dok su plaće zaposlenima u ovoj branši povećane za 1,7 posto.

Također, u 2105. godini je, kroz sredstva Trajnog revolving fonda, ovoj privrednoj grani dodijeljeno 1.614.000 KM.

Prema podacima koje ima Udruženje tekstila, obuće, obuće i kože pri Privrednoj komori Federacije BiH, danas je u ovom sektoru u Federaciji zaposleno oko 23.000 radnika, dok ih je u Bosni i Hercegovini ukupno zaposlenih čak 40.000.

Prosječne plate se okvirno kreću od 200 do 300 eura, a jučer potpisanim granskim kolektivnim ugovorom za ovaj sektor, bez obzira na izmjene zakona, neće doći do smanjenja plata, nego će one, prema riječima sekretara Udruženja tekstila, odjeće, obuće i kože Amira Međića, samo biti na drugačiji način obračunavane.

Kao što je mnogo puta isticano u obraćanju zvaničnika, riječ je o branši koja predstavlja realni sektor BiH, koja zapošljava ogroman broj ljudi, te nema, kako ističe Međić, potrebe da se ova branša stalno deklariše kao niskoakumulativna grana.

– Time se stvaraju neke tenzije, za čim nema potrebe. Riječ je o branši koja zapošljava svake godine sve više i više ljudi, branši koja stvara novu vrijednost i koja stvara i izvozi skoro milijardu eura svake godine. Riječ je, također, o sektoru za koji novac dolazi uglavnom iz Evropske unije, ali se taj novac i troši u BiH, naglasio je Međić.

BiH ima potencijala u svim sektorima, ima, kako to mnogi ističu, dobre i vrijedne radnike, što pokazuju stalno povećanje proizvodnje, ali i rad za renoimirane svjetske kuće. Nove narudžbe, novi kupci dokaz su da znamo raditi, a kako bi još bolje radili, iz ovog sektora će nastaviti od vlasti da traže stvaranje dobrog okruženje za poslovanje, ali i da odluka poput one o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carina na uvoz određenih roba koja vrijedi do kraja ove godine, bude što više, da budu što dugoročnije kako bi sektor tekstila, kože, odjeće i obuće mogao dalje da napreduje i što je najvažnije, da sačuva radna mjesta i stvori uslove za novu radnu snagu.

Novi, bolji uslovi će doprinijeti i dolasku novih investitora, ali i povećanju domaćih investicija, koje će samo učvrstiti poziciju ovog sektora, i možda ga “pogurati” da sustigne sektor trgovine.

(Oslobođenje)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend