Vijesti iz BiH

Sedam pripadnika OS BiH otputovalo u Estoniju na Međunarodno vojno takmičenje

Međunarodno vojno takmičenje pod nazivom „APRC (Admiral Pitka ReconChallenge) 2019“ je prilika za ispitivanje i provjeru sposobnosti vojnih vještina do nivoa tima.

Dobri rezultati iz prethodne godine bili su dodatni motiv da se pripremama pristupi na način kako bi se zadržao prethodno dostignuti uspjeh i eventualno postigao bolji.

Zajednički štab OS BiH, kao nosilac ove aktivnosti, je upravo iz tog razloga i ove godine odabrao Vojnoobavještajni bataljon Brigade taktičke podrške kao jedinicu koja će izvršiti kompletnu pripremu za ovo takmičenje.

Pripreme su izvršene u junu i julu 2019. godine u skladu s planom priprema za učešće na navedenom takmičenju, a koji je obuhvatao sljedeće nastavne cjeline: taktički marš, navigacija i topografija, operativni termini i grafički simboli, naoružanje i oprema, tehnike preživljavanja, prepoznavanje naoružanja i opreme po NATO standardima, tehnike izvještavanja i pravljenje skica, radio-procedure, prepoznavanje i uklanjanje municije i minsko-eksplozivnih sredstava (MiMES), prva pomoć, obuka na vodi i alpinizam.

Takmičenje se sastoji od rješavanja raznih vojničkih zadataka i drilova, kretanje nepristupačnim i močvarnim terenom, te izbjegavanje snaga OPFOR-a, koji su raspoređeni unutar zone kretanja.

Nominovani pripadnici OS BiH, koji su učestvovali na pripremama, su pokazali visok profesionalizam i požrtvovanost u radu. Pripreme su zahtijevale izuzetnu psihofizičku izdržljivost i koncentraciju.

Nakon završenih priprema, a u koordinaciji sa Zajedničkim štabom OS BiH izabrano je sedam profesionalnih vojnih lica koji će predstavljati tim Oružanih snaga BiH na jednom od najtežih izviđačkih takmičenja u svijetu.

(Ured za odnose s javnošću)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend