SBK: Registracija neutrošenih certifikata boračke populacije

Na skupštini Organizacije demobilisanih boraca, održanoj u Travniku, usvojen je zaključak da se pokrene inicijativa oko dobrovoljne registracije neutrošenih certifikata boračke populacije. Tim povodom, Organizacioja se oglasila priopćenjem za javnost, koje prenosimo u cijelosti:
Shodno tome pozivamo sve pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, učesnike rata 1992.-1995.godine, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, nosioce najvećih ratnih priznanja i demobilisane borce, da prijave svoje neutrošene certifikate u našu organizaciju da bismo izvršili prvo evidentiranje i time saznali pravu vrijednost neutrošenih certifikata na području SBK/KSB.
Ova registracija je dobrovoljna, a može se obaviti :
• Telefonskim putem na brojeve 030/501-848; 030/501-845
• Putem e-maila: odbsbkorg@gmail.com
Podaci koji su potrebni za registraciju su:
• Ime i prezime vlasnika certifikata
• Broj lične karte
• Općina prebivališta
• Vrijednost certifikata
• Kontakt telefon
Nakon registracije održat će se sastanci u svim općinama, koji će uključivati osobe koje su izvršile registraciju svojih certifikata. U okviru sastanka će se izložiti plan budućih aktivnosti oko načina ulaganja certifikata u toku privatizacije javnih preduzeća u Federaciji – Elektroprivrede, Telekoma i drugih, čime se želi postići što veća uključenost osoba ove populacije.