Sazvana 9. sjednica OV Vitez

 

Predsjednik Općinskog vijeća Vitez Tomislav Bošnjak Matić sazvao je 9. sjednicu OV-a.

Sjednica će se održati 11.9.2013.godine (SRIJEDA), s početkom u 10h u sali Općinskoga  vijeća Vitez.

 

Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o osnivanju javne ustanove „Hrvatska Radio televizija  Lašva“ Vitez, sa p.o.;

2. Prijedlog Rezolucije o uspostavljanju e-uprave;

3. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća -polugodišnja;

4. Informacija o realizaciji zaključaka sa tematske sjednice vezanim za vodoopskrbu;

5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni “REGULACIONOG PLANA-DIJELA CENTRA GRADA” Vitez;

6. Prijedlog Rješenja o izuzimanju zemljišta od ranijeg vlasnika-posjednika PS “Vitezit” d.o.o Vitez;

7. Zapisnik o utvrđivanju rezultata natječaja za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta radi gradnje prema planu parcelacije kao izvoda iz izmjena i dopuna Regulacionog plana Poslovni centar “PC-96-2 Vitez” i Zaključak Povjerenstva za provedbu natječaja;

8. Prijedlog rješenja o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta Vedranu Skočibušiću iz Travnika.