Lokalne vijesti

Sazvana 71. sjednica Vlade SBK: Na dnevnom redu i sanacija klizišta u Preočici

Za sutra (četvrtak, 30.11.2017. godine) je sazvana 71. sjednica Vlade SBK s početkom u 9 sati. Na Dnevnome redu su 32 točke, među kojima i Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za sufinansiranje projekta”Sanacija klizišta u naselju Preočica”.

 

1. Zapisnik sa 70. sjednice Vlade Kantona Središnja Bosna– sekretar Vlade Kanton

2.Program rada Ministarstva pravosuđa i uprave za 2018. godinu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
3.Program rada Vlade Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu – sekretar Vlade Kantona
4. Mišljenje na Nacrt zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

5. Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2018. godinu – Agencija za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu
a) Odluka o izvršenju Finansijskog plana plan Agencije za privatizaciju u Srednjobosanskom kantonu za 2018. godinu
6. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za poticaje poljoprivredi ( primarna poljoprivredna proizvodnja) za izgradnju štalskih objekata (2x) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć javnim poduzećima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava tekuće rezerve za sufinanciranje manifestacije “Otvorenje zimske turističke sezone u KSB/SBK) – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje privredi, za sufinanciranje Međunarodne konferencije (LOT 4) – Ministarstvo privrede
11.Prijedlog odluke i izdvajanju sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona za izvršenje Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, po apelaciji Slavice Marjanović i drugi – Ministarstvo finansija
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kućišta za stacionirane radare – Ministarstvo unutrašnjih poslova
13. Prijedlog odluke o isplati naknade za prijevoz policajcima na relaciji Jajce- Dobretići – Ministarstvo unutrašnjih poslova
14. Prijedlog odluke o utrošku sredstava u Drugoj osnovnoj školi Bugojno, namijenjenih za rekonstrukciju sale u PO Vesela – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
15.Prijedlog odluke davanju saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
16.Prijedlog odluke davanju suglasnosti srednjoj školi za sklapanje ugovora o djelu za upražnjeno radno mjesto – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
17.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava na ime potpore za liječenje Jelene Vidović – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
18. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za nabavu ortopedskih pomagala za 2018. godinu – Uprava za borce
19. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za sufinansiranje projekta”Sanacija klizišta u naselju Preočica” – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Busovača za sufinansiranje štete na privrednom objektu SenadaKajtaza – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava općini Busovača za sufinansiranje štete na privrednom objektu Pave Ljubosa– Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
22. Izvještaji načelnika općina o utrošku doznačenih sredstava iz Budžeta Kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
a) Načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje
b) Načelnika općine Bugojno
23. Izvještaji Odjela interne revizije o praćenju provođenja preporuka – Ministarstvo finansija
a) Izvještaj o praćenju provođenja preporuka koje su date u Reviziji provođenja postupaka javnih nabavki za računarsku opremu u 2016.godini
b) Izvještaj o praćenju provođenja preporuka koje su navedene u Reviziji planiranja javnih nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova
c) Izvještaj o praćenju provođenja preporuka koje su navedene u Reviziji ugovora o zakupu poslovnih prostorija kod Službe za zajedničke poslove, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta i Kantonalnog suda u Novom Travniku
d) Izvještaj o praćenju provođenja preporuka koje su navedene u Reviziji ugovora o zakupu poslovnih prostora za ministarstva, uprave i škole
24.Informacija u vezi prestanka rada Komisije za javne nabave Vlade Srednjobosanskog kantona – Služba za zajedničke poslove
a) Prijedlog odluke o isplati naknade članovima Komisije za javne nabavke
25. Saglasnost za utvrđene kriterije izbora kandidata za člana Ispitne komisije za polaganje vozačkog ispita – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
26. Saglasnost za sanaciju krova na zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
27.Saglasnost za nabavku motornih vozila za potrebe Ministarstva privrede ( 5 škoda fabia) – Ministarstvo privrede
28. Mišljenje na Nacrt Administrativnog sporazuma za provođenje Ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju i na Nacrt ugovora između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju – Ministarstvo privrede
29. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu sa Enisom Bosto za obavljanje poslova pomoćnika direktora za pravne, opće i materijalne poslove, strukturu i obuku za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Uprava za civilnu zaštitu
30. Razmatranje problematike naknade troškova za izvršenje mjere sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u JZU Sokolac – Ministarstvo pravosuđa i uprave
31. Razmatranje informacije ŠGD ”Šume Središnje Bosne /Srednjobosanske šume”, d. o. o., Donji Vakuf, o nezakonitoj uknjižbi imovine u Republici Hrvatskoj u korist ”Šipad”, d. d., Sarajevo – Ministarstvo pravosuđa i uprave
32. Mišljenje u vezi implementacije mjera efikasnosti u okviru projekta ”Energetska efikasnost u BiH”, za Federaciju Bosne i Hercegovine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend