Lokalne vijesti

Sazvana 52. sjednica Vlade KSB

U Travniku će u petak, 21.8.2020. godine, biti održana 52. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1.Zapisnik s 51. redovite sjednice i zapisnik s 36. izvanredne sjednice Vlade Kantona – tajnik Vlade
2.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2020.godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja Program za izvršenu proljetnu sjetvu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2020.godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
4.Prijedlog Odluke o isplati štete od lovostajem zaštićene životinjske vrste – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
5.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti srednjim školama za raspisivanje Javnog natječaja za upražnjena radna mjesta – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
6.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće zalihe Proračuna KSB za 2020. godinu, na ime pomoći za liječenja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
a)Đevadu Humiću
b)Draganu Petriću
7.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava općini Vitez za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
8.Prijedlog Odluke o izdvajanju sredstava općini Travnik za saniranje štete nastale uslijed požara na stambenim objektima – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
9.Prijedlog Zaključka o datumu isplate novčane egzistencijalne novčane naknade – Kantonalna uprava za branitelje
10.Suglasnost za provođenje procedure nabavke o pružanju usluga servisiranja i održavanja vozila i motocikla – Ministarstvo unutarnjih poslova
11.Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabavke odstranjivači vlage – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
12.Prijedlog zaključka o pokretanju postupka javne nabavke crpke za vodu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
13.Izvještaj načelnika općine Kiseljak za sufinanciranje izgradnje mosta u naselju Begići – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
14.Izvještaj načelnika općine Kiseljak o utrošku sredstava dodijeljenih za jednokratnu pomoć za hitne intervencije – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
15.Informacija o provedenim aktivnostima vezanim za projekt “Digitalizacije”- unapređenje procesa javne uprave – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
16.Informacija o dodjeli nagrade za upravljanje razvojem-sufinanciranje nabavke magnetne rezonance – Ured za europske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
17.Informacija u vezi smrti direktora Uprave i zahtjev za imenovanje vršitelja dužnosti – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
18.Zamolba za financijsku pomoć – Agencija za privatizaciju

PREMIJER VLADE
Tahir Lendo, dipl.ing.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend