Lokalne vijesti

Sazvana 15. sjednica Sabora KSB

Petnaesta sjednica Sabora KSB sazvana je za 25.6 .2012. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati u sali općine Travnik.

DNEVNI RED
1.Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Agenciji za privatizaciju- skraćeni postupak.
2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju KSB – skraćeni postupak
3.Nacrt zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama.
4. Nacrt zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih organa kantonalne uprave KSB.
5. Prijedlog za imenovanje općinskog javnog pravobranitelja u Općinskom javnom pravobraniteljstvu Travnik.
6. Prijedlog odluke o imenovanju Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju.
7. Izvješće o radu Vlade KSB za 2011.godinu.
8. Izvještaj o izvršenju Proračuna KSB za period 1.1. do 31.12.2011.godine.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend