Sazvana 107. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna

Za četvrtak, 16. prosinca, sazvana je 107. sjednica Vlade Kantona Središnja Bosna.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 106. redovite i 45. izvanredne sjednice Vlade KSB – tajnik Vlade
2. Prijedlog odluke o izmjeni Oduke o usvajanju programa korištenja sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za podršku razvoju poduzetničkih zona“ za 2021. godinu – Ministarstvo gospodarstva
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za sufinanciranje projekata zaštite i unaprjeđenja okoliša te razvojnih projekata“ za 2021. godinu – Ministarstvo gospodarstva
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava s pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima za poticaje gospodarstvu (uspostava fonda za podršku poduzećima u završetku i implementaciji međunarodno priznatih standarda i kvaliteta“ za 2021. godinu – Ministarstvo gospodarstva
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Zavodu za javno zdravstvo KSB za nabavku aparata za razlijevanje podloga u mikrobiološkom laboratoriju – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Zavodu za javno zdravstvo KSB za nabavku PCR testova i VTM setova – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kontejnera za deponiranje oduzetih predmeta za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za zdravstvenu zaštitu branitelja i članova njihovih obitelji – Kantonalna uprava za branitelje
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava udruženjima branitelja – Kantonalna uprava za branitelje
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku licence za računar – Stručna služba Vlade
12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku uredskog namještaja – Ministarstvo gospodarstva
13. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku promotivnog materijala – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku licenci za računare za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
15. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku zatvorenih ormara za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za rekonstrukciju mokrog čvora u OŠ „Berta Kućera“, PŠ „Vlasinje“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
a) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za javnu nabavku
17. Suglasnost za popunu radnih mjesta u Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
18. Informacija o kampanji Ujedinjenih naroda „Učinimo grad/regiju otpornijim na katastrofe – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
19. Informacija o povećanju cijena smještaja korisnika ustanova za smještaj mentalno invalidnih osoba u zavodima „Drin“, „Bakovići“ i „Pazarić“ – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
20. Zahtjev Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB za preispitivanje zaključka Vlade o visini naknade za članove Upravnog odbora Zavoda – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

PREMIJER KANTONA,
Tahir Lendo, dipl.ing.