Lokalne vijesti

Sastanak na temu rješavanja pitanja korištenja zgrade nadbiskupijske gimnazije

U Travniku je održan sastanak predstavnika Vlade Federacije BiH, Vlade Srednjobosanskog kantona, Općine Travnik, aplikanta Vrhbosanske nadbiskupije, agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava na temu rješavanja pitanja korištenja zgrade nadbiskupijske gimnazije.

 

U cilju izvršenja naredbi Evropskog suda za ljudska prava u presudi Vrhbosanska nadbiskupija protiv Bosna i Hercegovine, ap.br. 40694/ 13, od 05.06.2018. godine; u vezi zaključka Općinskog suda u Travniku broj: 51 0 P 122227 18 I od 19.06.2018.; jučer je u sjedištu općine Travnik održan sastanak predstavnika Vlade Federacije BiH, Vlade Srednjobosanskog kantona, Općine Travnik, aplikanta Vrhbosanske nadbiskupije, agenta Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava, te je sačinjen slijedeći:

ZAPISNIK

1. Strane su saglasne da se s današnjim danom počnu preduzmati sve potrebne mjere i aktivnosti na izvršenju i predaji zgrade nadbiskupske gimnazije u posjed Vrhbosanskoj nadbiskupiji. U tom cilju Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK i Vrhbosanska nadbiskupija će formirati komisiju koja će sačiniti zapisnik o zatečenoj baštini, te će istu vratiti Vrhbosanskoj nadbiskupiji u posjed i trajno korištenje;

2. Strane će najkasnije do 14.08.2018. u prisustvu sudskog izvršitelja, nadležnih vlasti Srednjobosanskog kantona, Općine Travnik i predstavnika Vrhbosanske nadbiskupije, bez prisustva sudske policije, izvršiti predaju zgrade u posjed. Istovremeno, Vlada Kantona i aplikant će zaključiti ugovor o zakupu temeljem kojeg će se osigurati da MSŠ Travnik i dalje nastavi koristiti objekat nadbiskupske gimnazije uz plaćanje mjesečne zakupnine u iznosu1 _____u roku od jedne godine s mogućnošću produženja za još jednu godinu;

3. Nadležne vlasti Federacija BiH, Srednjobosanski kanton i Općina Travnik obavezuju se da će dogovoriti finansijsku konstrukciju i preuzeti finansijske obaveze uz mogućnost kreditnih zaduženja kako bi se osigurala potrebna sredstva za nastavak izgradnje školske zgrade u koju će se MSŠ i Ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik trajno izmjestiti;

4. Vlada Srednjobosanskog kantona će aplicirati kod Fedelanog ministarstva prostornog uređenja za projekat energetske efikasnosti za utopljavanje zgrade Katoličkog školskog centra;

5. Strane će zapisnik o primopredaji dostaviti agentu Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom koji će odmah o izvršenju izvijestiti Komitet ministara Vijeća Evrope u procesu međunarodnog nadzora nad izvršenjem presude Evropskog suda, te će o izvršenju odmah izvijestiti Općinski sud u Travniku.

 

Vlada Federacije BiH
Gosp. Fadil Novalić
 

Vlada Srednjobosanskog kantona
Gosp. Tahir Lendo

 

 

Vrhbosanska nadbiskupija
Gosp. Željko Marić

 

Agent Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom
Gđa. Belma Skalonjić

 

1Iznos naknade zakupa definisat će se ugovorom.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend