Sastanak direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Porezne uprave FBiH

Direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH dr. Miro Džakula održao je sastanak s direktorom Poreske uprave Federacije BiH, Midhatom Arifovićem na kojem je razgovarano o razmjeni podataka i informacija o poreskim obveznicima u BiH. Nakon što je u junu mjesecu 2013. godine potpisan zajednički Memorandum o institucionalnoj saradnji i razmjeni podataka o poreskim obveznicima, koji su potpisali direktori Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Poreske uprave Republike Srpske, Poreske uprave Federacije BiH i Poreske uprave Distrikta Brčko, osnovano je Koordinaciono tijelo, koje će na tehničkom nivou vršiti razmjenu podataka. Svaka poreska administracija predložila je po dva člana da budu sastavni dio Koordinacionog tijela, koje je održalo prvi sastanak gdje su dogoreni modaliteti saradnje i buduće razmjene setova podataka. Razmjena podataka između poreskih administracija u Bosni i Hercegovini od izuzetne važnosti je kako bi svaka porezna administracija mogla imati potpuni uvid u stanje svakog poreskog obveznika, te u skladu s tim pripremati planove i vršiti kontrole.

 

(UIO BiH)