Lokalne vijesti

SANIRANJE NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ

JKP “Vitkom” d.o.o Vitez u svrhu zaštite zdravlja stanovnika općine Vitez,unapređenjem komunalnih usluga i zaštite okoliša,posebno zraka voda i zemljišta od procjednih voda vrši realizaciju projekta
“SANIRANJE NELEGALNIH ODLAGALIŠTA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ”
Osnovni cilj projekta je da se smanji zagađenje okoliša i uskladi sustav gospodarenja otpadom sa zakonskim propisima i operativnim ciljevima općine Vitez.
Sredstva za implementaciju ugovora su osigurana od Ministarstva prostornog uređenja,građenja,zaštite okoliša,povratka i stambenih poslova uz subfinanciranje JKP “Vitkom” d.o.o Vitez.

Mole se građani da daju podršku navedenom projektu i svojim savjesnim i odgovornim ponašanjem naš grad i okolicu učine boljim ,ugodnijim i zdravijim mjestom za život.

(Izvor:JKP “Vitkom”  Vitez)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend