Sa sjednice Vlade F BiH

Federalna vlada danas je donijela i Odluku o isplati dijela općih obveza unutarnjeg duga iz osnova neisplaćenih neto plaća za veljaču i ožujak 2001. godine i regresa za 2002. godinu uposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva obrane i Vojske FBiH.

 

Odlukom je za ove potrebe odobrena isplata ukupno 24.455,24 KM. Ove obveze dosad nisu bile izmirene jer pojedini bivši uposlenici prijašnjeg FMO i VFBiH nisu, nakon javnog poziva, dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Vlada je donijela i Odluku kojom su utvrđeni postupci i dinamika gotovinskih isplata verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2010. godinu. U skladu s ovom odlukom, svakom pojedinom tražitelju, kojem je izdana potvrda o verificiranju stare devizne štednje, isplaćuje se s Jedinstvenog računa Trezora FBiH maksimalan iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos od 1.000 KM. Redoslijed isplata utvrđuje Federalno ministarstvo financija prema kronološkom redu u pregledima pojedinačno izdanih potvrda o verificiranim tražbinama koje se objavljuju u “Službenim novinama FBiH“ i u dnevnim novinama. Vlada FBiH je, također, donijela Odluku o isplati kamata dospjelih 27. ožujka i 27. rujna 2009. godine po osnovu planirane emisije obveznica stare devizne štednje u 2008. godini. Na ovaj način odobrena je isplata ukupno 7.973.616 KM, što predstavlja sumu pojedinačnih iznosa polugodišnjih kamata. Donesena je i Odluka o drugoj emisiji obveznica FBiH za izmirenje obveza po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje. Iznos emisije obveznica je 42.067.300 KM, a datum emisije je 31. ožujak 2010. godine.