Oglasi, Vijesti iz BiH

S radom počeo novi mobilni operater – novotel

Pokretanjem novotela na tržište uvodimo inovacije u poslovanju koje donose konkurentsku prednost za pružanje već poznate usluge, na način da nudimo sigurniji proizvod, iskrenu uslugu, smanjenje troškova komunikacije i nadasve korektan odnos s korisnikom što u konačnici rezultira unapređenjem kvalitete života.

Predano upravljamo politikom sigurnosti u skladu s domaćom i EU zakonskom regulativom i visokim standardima struke, te zahtjevima tržišta i korisnika. Sigurnost proizvoda osiguravamo kroz niz kontrolnih protokola i aktivnosti usmjerenih na upravljanje rizicima u svim poslovnim procesima, na taj način štiteći korisnika usluge i samu kompaniju.

Uvođenjem jasnih procedura razvijenim sigurnosnim softverskim protokolima, korisniku se onemogućava da zbog vlastite pogreške ima nekontroliranu potrošnju usluga mobilne mreže, kako u domaćem prometu, tako i u roamingu, na način da će isti biti pravovremeno upozoren na opasnost i uspostaviti će se izravna konekcija korisnika s operatorom.

Ponuđene tarifne opcije novotela su razvijene prema potrebama korisnika uz najniže cijene na tržištu, što je dio razvojne strategije kompanije koja je okrenuta isključivo korisniku. Tako novotel tarife na bonove i tarife na pretplatu sadrže sve što je potrebno svakom korisniku uz velike uštede i maksimalnu brzinu prijenosa podataka na 4G/LTE mobilnoj mreži. Ekonomsku efikasnost novotel će dijeliti s korisnicima usluge na način da za nižu cijenu koštanja dobiju veću vrijednost.

Uz novotel tarifne opcije korisnicima se višestruko isplati promijeniti mobilnog operatora uz mogućnost zadržavanja postojećeg broja, neovisno koriste li prepaid broj na bonove ili postpaid broj na pretplatu.

Procedura prijenosa broja za postpaid i prepaid korisnike koji žele zadržati svoj broj je vrlo jednostavna, neovisno radi li se o prijenosu predbroja i kombinacije brojeva od 6 ili 7 znamenki, prilikom prelaska na novotel mrežu, korisnik zadržava taj isti broj, a za korisnike koji koriste tarife na bonove dovoljno je da znaju svoj PUK broj i serijski broj kartice koji se lako može saznati kod trenutnog operatora.

Neupitno je da potrošači znaju prepoznati i cijeniti kvalitetu, stoga smo istima omogućili korištenje i Moj novotel aplikacije. Moj novotel korisnička aplikacija, koja je besplatna i dostupna na Google Play i App Store omogućava korisnicima jasan i jednostavan pregled računa, potrošnje, provjeru bonusa kao i jednostavnu nadoplatu dodatnih usluga i slanja dopuna.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas pozivom na besplatni broj 0800 800 10 ili posjetite našu službenu stranicu www.novotel.ba

novotel – snaga mreže

Prepaid tarife na bonove i postpaid tarife na pretplatu pogledajte OVDJE.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend