Rezultati rada Općinskog suda u Travniku u 2021. godini

Protekla godina izuzetno uspješna za Općinski sud u Travniku. Broj neriješenih predmeta tijekom 20021. godine umanjen za 2. 652. Općinski sud u Travniku je sa VSTV –om, Sudskom administracijom Kraljevine Norveške i Kraljevine Nizozemske uspješno provodi  projekt „Unapređenje kvalitete pravosuđa u BiH“.

Prema statističkim pokazateljima na početku 2021. godine bilo je  18.276 neriješenih predmeta, ukupan priliv je bio 20.815 predmeta, riješeno je 23.467 predmeta, a neriješenih je 15.624, te je ukupno umanjenje neriješenih predmeta u odnosu na početak godine 2.652.

-To je do sada najbolji postignuti rezultat u posljednjih nekoliko godina. Kada se posmatraju pojedinačni rezultati sudskih odjela, onda se također može zaključiti da je postignuta ažurnost, naglašava Goran Dujić, predsjednik Općinskog suda u Travniku.

Općinski sud u Travniku, s Visokim sudskim i tužiteljskim vijećem BiH (VSTV BiH), Sudskom administracijom Kraljevine Norveške i Kraljevine Nizozemske uspješno provodi projekt „Unaprjeđenje kvalitete pravosuđa u BiH“.  Rezultat ovog Projekta je potpisivanje Memoranduma o suradnji s Kantonalnim sudom u Novom Travniku, kao i sačinjavanje Smjernica za postupanje u građanskim stvarima.

U suradnji s VSTV-om BiH i uz podršku Vlade Švedske imlementira se Projekt Unaprjeđenja kvalitete rada pravosuđa-Reorganizacija radnih procesa ICEA-III faza, gdje su u fokus stavljeni pripravnici i volonteri, što je rezultiralo s nekoliko on line sastanaka s predstavnicima Švedske, a potom i posjetom delegacije Švedske, a Sud je, kao domaćin, prezentirao sve rezultate koji su postignuti do sada.

Pristupilo se prilagođavanju dijelova zgrade suda za pristup invalidnim osobama, te izgradnji sobe za saslušanje maloljetnika, čiji završetak se očekuje početkom ove godine.

-Sud je i dalje opredijeljen da nastavi s implementacijom novih Projekata, s edukacijom uposlenika, ulaganjem u tehničku opremu i ulaganjem u zgradu suda, a sve s ciljem poboljšanja kako uvjeta za rad tako i za pružanje usluga građanima, ističe predsjednik Suda, Goran Dujić.

U protekloj godini Sud je prezentiran na najbolji mogući način, prije svega posjetom predstavnika sudske administarcije Švedske, te sudjelovanjem predsjednika suda u Projektu „Unaprjeđenja kvalitete pravosuđa“, gdje je izlagao o iskustvima suda u radu na ovom Projektu.

Na završnoj konferenciji o IPA Projektima i unaprjeđenju vođenja stečajnog postupka i ekonomskim efektima istog, predsjednik Suda je imao prigodno izlaganje, čime prepoznata uloga liderstva ovog Suda među ostalim sudovima u BIH i zalaganje za opravdanost Projekata koji se podržavaju.