Rezultati programa proljetnog uređenja grada

Na prijedlog Službe za opću upravu općine Vitez, općinski načelnik donio je “Program proljetnog uređenja grada” za 2016. god. Programom su utvrđene aktivnosti iz komunalne oblasti na proljetnom uređenju grada, nosioci aktivnosti i njihovi saradnici, te visina troškova za njihovo provođenje za šta su odobrena sredstva u iznosu od cca 7.924,00 KM.

Nakon provedenih aktivnosti, sa stanjem na dan 30.04. 2016. godine, Služba za opću upravu u okviru svojih nadležnosti podnijela je Izvještaj o realizaciji navedenog Programa kako slijedi:

1. Nabavka i sadnja cvijeća (ruža, proljetnog jednogodišnjeg cvijeća i ukrasnih grmova)
realizirano  je u obimu dozvoljenog zbog loših vremenskih prilika. Nabavka je izvršena u SZR „Iris“ iz Viteza, vlasništvo Mileve Livančić. PLANIRANA SU  SREDSTVA U IZNOSU OD 1.450,00 KM –  UTROŠENO: 434,20  KM. Ostatak cvijeća nabavit će se u toku ovog mjeseca, a dio na jesen.

2. Drvene štafle za parkovske klupe nabavljene su od Pilane „Rusko“,vlasništvo Livnjak Rusmir iz Kruščice, u količini 40 komada ukupne vrijednosti 550,00 KM. PLANIRANO: 550 KM – UTROŠENO U TOJ VISINI. Postavljanje štafli vrši JKP”Vitkom”.

3. Nabavka boje za farbanje elemenata gradske opreme prema Službenoj zabilješci (saksije, parkovske klupe, stolovi i metalna ograda na dječijim igralištima) izvršeno je od strane firme „Nutal“ d.o.o. Počulica,Vitez, koji su pružili i usluge farbanja. Za nabavku materijala – farbe  PLANIRANO 700,00 KM, a sa uslugom farbanja UTROŠENO ukupno: 1.184,04 KM.

4. Dogradnja i popravka igrališta za djecu kod Autobusne stanice: određene poslove je izvelo JKP ”Vitkom” (uklanjanje složenih guma, nasipanje pijeska i zemlje); preostala je ugradnja  parkovske klupe za sjedenje.

5. Nabavka parkovskog stola i dvije klupe: izvršena nabavka i dovoz.
Planirana sredstva 782,00 KM, koliko je i utrošeno.

6. Popravka i farbanje mostova: ”Modrulja” u MZ Rijeka, te u Očicama i Zliću. Realizovano sa Firmom ”Tehnorad-prom”d.o.o. iz Viteza. Planirana sredstva 3.451,50 KM, koliko je i utrošeno.

7. Sadnja visokih sadnica tzv. Japanska šljiva: realizovano. Planirano u iznosu od 440,00 KM, koliko je i utrošeno.

8. Čišćenje tavana i podruma u gradu – nije dalo očekivane rezultate.

9. Ekološka udruga ”Kremenik” je dala svoj doprinos uređenjem dijela javne površine uz poslovni objekat ”Best” sadnjom cvijeća u obliku grba Viteza, uz učešće općine sa određenom količinom cvijeća (200komada).

Napominjemo da nisu završeni poslovi : 

– popravka parkovskih  klupa i postavljanje štafli – zaduženo JKP”Vitkom”,
– postavljanje parkovskog stola i dvije klupe – zaduženo JKP”Vitkom”,
– nije u cjelosti završena sadnja cvijeća. Posebno napominjemo da je izražena krađa i uništavanje zasada cvijeća,
– zbog loših vremenskih prilika nije obavljena sadnja na ostalim planiranim lokacijama, što će se učiniti u toku petog mjeseca, a dio planiranih sredstava za nabavku cvijeća realizirat će se u periodu  septembar – oktobar.

(Služba za opću upravu)