Lokalne vijesti

REZ za jačanje malih i srednjih poduzeća

Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH-REZ i predstavnici projekta “FIRMA” potpisali su Sporazum za realizaciju aktivnosti usmjerenih ka jačanju malih i srednjih poduzeća.

Projekt sufinanciraju USAID i SIDA (Švedska agencija za međunarodnu suradnju), a bit će implementiran u BiH u narednih pet godina. Zajedno s projektnim timom konzorcija FIRMA projekta, REZ Agencija će implementirati projektne aktivnosti u drvnom sektoru i sektoru lake metalne industrije (auto dijelovi i prerada aluminijskih profila) na području regije Centralna BiH. Projekt FIRMA ( Fostering Interventions for Rapid Market Advancement – Poboljšanje intervencija za brzi napredak na tržištu) je program pomoći razvoja poduzeća u drvnoj industriji, turizmu i lakoj prerađivačkoj industriji, a cilj je podrška ekonomskom razvoju i većem zapošljavanju u ovim sektorima koji zajedno čine oko jedne četvrtine bruto domaćeg proizvoda i više od jedne trećine njegovog izvoza. REZ Agencija, kao jedan od partnera u realizaciji projekta, između ostalog vršit će kontinuirano praćenje potreba poduzeća i institucija u regiji Centralna BiH, te identificirati i odrediti prioritetne aktivnosti koje bi se mogle kandidirati za dobivanje podrške iz Fonda malih grantova projekta FIRMA ili za primanje tehničke pomoći ovog projekta.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend