Vijesti iz BiH

Rekordni prihodi od indirektnih poreza

UIO je u 2021. godini privredi vratila 1 milijardu i 526 milijun KM što je za 227 milijuna KM više u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u 2021. godini, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 6 milijardi i 920 milijuna KM i veći su za 990 milijuna KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2020. godine.

VIŠAK PRIHODA ZAVRŠIO KOD ENTITETA I BRČKO DISTRIKTA

Državne institucije svake godine sa jedinstvenog računa UIO dobiju isti iznos sredstava, pa je tako i u 2021. godini za finansiranje institucija BiH raspoređen iznos od 780 miliona KM.

U 2021. godini Federaciji BiH je ukupno raspoređeno 3 milijarde i 794 milijuna KM, Republici Srpskoj 2 milijarde i 93 milijuna KM i Brčko distriktu 210 milijuna KM.

U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko BiH sa pripadajućim spoljnim dugom za period siječanj – prosinac 2021. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

01.01.-31.12.FBiHRSDB BiH
DoznačenoSpoljni dugDoznačenoSpoljni dugDoznačenoSpoljni dug
(u mil. KM)(u mil. KM)(u mil. KM)
20213.0695091.7082421967
20202.5124841.3822381619
% promjene22,175,2223,601,4121,90-19,08

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 216 milijuna KM, Republika Srpska 142,8 miliona KM i Distrikt Brčko 7,3 milijuna KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.

Koristimo priliku da čestitamo na ostvarenim rezultatima u 2021. godini Poreznoj Upravi Federacije BiH i Poreskoj upravi Republike Srpske, a nadamo se da će i Poreska uprava Brčko distrikta u ovoj godini pratiti uspjeh svih ostalih poreznih administracija u Bosni i Hercegovini.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend