Vijesti iz BiH

Raste broj nekvalitetnih kredita

BiH od 2008. godine do danas bilježi konstantan rast broja nekvalitetnih kredita. Prema procjenama, broj rizičnih zajmova u ukupnom kreditnom iznosu prešao 12 posto.”Trenutni iznos nekvalitetnih kredita nema znatnijeg utjecaja na likvidnost bankarskog sektora, jer je pogoršanje u kvalitetu kreditnog portfelja banaka u prvom redu uzrokovano problemima u otplati dugoročnih kredita”, priopćili su iz Centralne banke BiH. Prema podacima Centralne banke BiH, na kraju 2009. godine ukupan iznos rizičnih kredita bio 792,4 milijuna KM, pri čemu je udio nekvalitetnih, u ukupnim kreditima, bio 5,9 posto.Na kraju 2010. godine nekvalitetni krediti skočili su na čak 1,59 milijardi KM, odnosno 11,4 posto vrijednosti ukupnih kredita, dok su, prema posljednjim službenim podacima Centralne banke, s kraja trećeg kvartala 2011. godine nekvalitetni krediti iznosili 1,83 milijarde KM, odnosno 12,6 posto vrijednosti ukupnih kredita. Iz Centralne banke BiH rekli su kako je do značajnog porasta nekvalitetnih kredita došlo uslijed pogoršanja makroekonomskih uvjeta i usporavanja kreditne aktivnosti banaka.

(Poslovniportal.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend