Lokalne vijesti

Raspored radara u KSB

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2020. -PS TRAVNIK
  08:00 do 10:30 sati Kalibunar-Bolnička
  12:00 do 13:30 sati Turbe
  15:00 do 16:30 sati Šehida
 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2020 -PS VITEZ
  17:00 do 21:00 sati Bila (kod LKV servisa)
  21:00 do 01:00 sati R-441 Počulica
 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2020. -PS FOJNICA10:30 do 11:00 sati Prokoški put
  16:30 do 18:00 sati Ostružnica Polje
 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2020. -PS BUGOJNO09:00 do 11:00 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
  12:00 do 13:30 sati ulica Kožarska
  14:00 do 16:00 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Zlavast
 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09.2020. -PS DONJI VAKUF
  18:00 do 19:30 sati Oborci
  20:00 do 21:00 sati ulica 770 Slbbr.
  22:00 do 23:00 sati Titova ulica
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2020. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE12:00 do 13:00 sati Pajić Polje
  16:00 do 17:00 sati Humac
  19:00 do 21:00 sati ulica Vrbaska
 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2020. -PS JAJCE09:00 do 11:00 sati M-5 Vinac
  11:30 do 13:30 sati M-5 Bravnice
 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2020. -PS BUSOVAČA
  20:00 do 21:00 sati Gavrine kuće
  21:00 do 22:00 sati Kaonik
  22:00 do 23:00 sati Polje
  23:00 do 00:00 sati ulica N.Š.Zrinski
  00:00 do 01:00 sati ulica Tisovačka
 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 18. 09. 2020. -PS KISELJAK
  08:30 do 11:00 sati Lug
  12:00 do 14:30 sati Višnjica Polje
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend