Lokalne vijesti

Raspored radara na lokacijama u KSB

Brojni radari i danas će kontrolirati brzinu kretanja na bh. cestama.Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).U nastavku pogledajte raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila.

KSB:

PS Travnik

08:30 do 10:00 sati Turbe (Karaulska cesta)

10:30 do 12:00 sati Kalibunar

13:00 do 14:00 sati Dolac na Lašvi

14:30 do 15:30 sati M-5 Šehida

PS Vitez

17:00 do 21:00 sati ulica Kralja Tvrtka

21:00 do 01:00 sati M-5 Bila 8kod LKV servisa)

PS Fojnica

09:00 do 10:30 sati ulica Bosanska

11:30 do 13:00 sati Tovarište

PS Bugojno

09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH

11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja (skretanje za Kandiju)

13:00 do 14:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Čaušlije (Koni)

PS Donji Vakuf

17:00 do 19:00 sati Prusac

19:30 do 21:00 sati Nova Travnička

21:30 do 23:00 sati Titova ulica

PS Gornji Vakuf / Uskoplje

00:00 do 01:00 sati ulica Vrbaska

09:00 do 10:00 sati Boljkovac

20:00 do 21:00 sati Trnovača

PS Jajce

08:30 do 10:30 sati M-16 Podbarevo, Tuk

10:45 do 12:00 sati R-413b Hrastovi

12:15 do 14:45 sati M-16 Lučina

PS Busovača

14:00 do 15:00 sati Gavrine Kuće

15:00 do 16:00 sati ulica 1.mart/ožujak

16:00 do 17:00 sati Kaonik

17:00 do 18:00 sati Polje

18:00 do 19:00 sati ulica N.Š.Zrinski

PS Kiseljak

08:30 do 11:00 sati Duhri

12:00 do 14:30 sati A-1 Lepenica

PS Novi Travnik

09:00 do 10:30 sati M-16.4 Krnjića Potok

12:00 do 13:30 sati M-16.4 V.Dom

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend