Lokalne vijesti

Raspored najavljenih kontrola u KSB

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 01. 2021. -PS VITEZ
  14:00 do 18:00 sati M-5 Kuče-Šantići
  18:00 do 22:00 sati M-5 Ahmići
 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 25.01. 2021. -PS FOJNICA
  10:30 do 12:00 sati Ostružnica
  13:30 do 15:00 sati ul.Bosanska
 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 01. 2021. -PS BUGOJNO

  07:00 do 08:30 sati ul.Rostovska
  09:00 do 10:30 sati Podgaj
  11:30 do 12:30 sati Ždralovići
  13:00 do 14:30 sati ul.Armije BiH
 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 01. 2021. -PS DONJI VAKUF
  17:00 do 19:00 sati Prusac
  20:00 do 22:00 sati Babin Potok
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 01. 2021. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE
  20:00 do 21:00 sati Pajić Polje
 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 01. 2021. -PS JAJCE09:00 do 11:00 sati M-16 Podmilačje
  11:30 do 13:30 sati M-5 Bravnice
 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 25. 01. 2021. -PS KISELJAK
  08:30 do 11:00 sati Azapovići
  12:30 do 14:00 sati Lepenica A-1
  17:00 do 18:30 sati Draževići
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend