Lokalne vijesti

Rang lista stipendista koji su se prijavili na općinski natječaj i onih koji su dobili općinsku stipendiju

Općina Vitez  objavila je popis studenata koji su dobili stipendije, kao i popis svih koji su se prijavili na natječaj za studentske stipendije u akademskoj godini 2017./18.

Na natječaj se prijavilo ukupno 167 studenata, od kojih je 120 njih dobilo stipendije, dok se za 20 studenata zbog nepotpune dokumentacije prijave nisu bodovale.

Rang listu stipendista koji su se prijavili na općinski natječaj i onih koji su dobili općinsku stipendiju možete pogledati OVDJE.

Pouka o pravnom lijeku: Žalbe se podnose na protokolu općine i to Općinskom načelniku putem Povjerenstva za stipendije u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj ploči općine Vitez.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend