Radni rezultati Kantonalnog Suda u Novom Travniku u 2022. i 2023. godini

U 2022. godini ukupno u radu je bilo 2753 predmeta.

Riješeno je 2121 predmeta ili 77,04 % predmeta od ukupnog broja u radu.

Prosječna kolektivna norma suda je 105,79%.

Prosječno trajanje postupka u svim vrstama predmeta koji su riješeni u 2022. godini iznosi 123 dana.

U 2022. godini ukupno u radu bio 1 K predmet ratnog zločina. Isti je završen i donesena pravomoćna osuđujuća presuda. Izrečeno je ukupno kazne zatvora u trajanju od 6 godina i 6 mjeseci prema 1 optuženiku.

U 2022. godini završen je 1 predmet korupcije u kojem su (2) osobe pravomoćno oglašene krivim i osuđene na kaznu zatvora po (1) godina, te je donesena odluka o oduzimanju imovinske koristi od po 34.340,38 KM što ukupno iznosi 68.680,76 KM.

2023. GODINA – ZAKLJUČNO SA 31.8.2023. GODINE

U 2023. godini (zaključno sa 31.8.2023. godine) ukupno u radu je bilo 2062 predmeta.

Riješeno je 1348 predmeta ili 65,37 % predmeta od ukupnog broja u radu.

Uspoređujući broj neriješenih predmeta koji su preneseni u 2023. godinu (632) sa stanjem neriješenih predmeta na dan 31.8.2023. godine (714), vidljiv je trend neznatnog povećanja broja neriješenih predmeta  za 82 predmeta na dan 31.8.2023.godine.

Ukupna realizacija Planova rješavanja predmeta na dan 31.8.2023. godine je 88%

Prosječno trajanje postupka u svim vrstama predmeta koji su riješeni u 2023. godini zaključno sa 31.8.2023. godine iznosi 125 dana.

U 2023. godini do 31.8.2023. godine ukupno u radu bio 1 K predmet ratnog zločina. Isti je završen i donesena je nepravomoćna oslobađajuća presuda. Predmet se nalazi na II-st. rješavanju pred Vrhovnim sudom F BiH.

Odjel za podršku svjedocima

Odjel za podršku svjedocima uspostavljen u okviru Projekta UNDP-a “Uspostavljanje sustava podrške žrtvama i svjedocima u Unsko-sanskom kantonu i Kantonu Središnja Bosna/Srednjobosanskom kantonu“ je počeo sa radom u ovom sudu 01.08.2013. godine. Sukladno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Odjelu radi stručna savjetnica-psihologinja. Za rad u Odjelu za podršku svjedocima raspoređeni su i sudski vježbenici/pripravnici i sudski vježbenici/volonteri.

EUROPSKI DAN PRAVDE

EUROPSKA MREŽA PILOT SUDOVA

Kantonalni sud u Novom Travniku je predstavnik BiH u Europskoj mreži pilot  sudova od 13.12.2007. godine. Mreža europskih pilot sudova uspostavljena je s ciljem da se: podrže aktivnosti Europske Komisije za efikasnost pravosuđa (CEPEJ-a), kroz bolje razumijevanje svakodnevnog funkcioniranja sudova, ukaže na najbolje prakse rada u europskim sudovima koje bi mogle biti iznijete pred nadležna tijela u državama radi njihovog eventualnog usvajanja s ciljem unapređenja efikasnosti pravosudnih sustava.

Povodom obilježavanja Europskog dana pravde, Kantonalni sud u Novom Travniku objavljuje posebno izdanje Biltena. Ovaj promotivni Bilten koji Kantonalni sud izdaje u povodu obilježavanja Europskog dana pravde u sklopu aktivnosti suda u Europskoj mreži pilot sudova, ima za cilj da ohrabri i podstakne druge sudove i tijela Sektora pravde u BiH na obilježavanje Europskog dana pravde. Dostupan je na web stranici suda https://ksud-novitravnik.pravosudje.ba/

Organizirani okrugli stolovi povodom obilježavanja Europskog dana pravde u periodu 2009.-2022. godina:

23.10.2009. godine

„Aktualni trenutak pravosuđa u BiH u Europskim pravosudnim sustavima“

(suorganizator: VSTV BiH)

12.10.2010. godine

“Djeca žrtve seksualnog nasilja”

(suorganizator: OSCE Misija u BiH)

27.10.2011. godine

“Izgradnja mreže za podršku žrtvama/svjedocima u predmeti ratnih zločina, seksualnog nasilja i u drugim kaznenim djelima”

(suorganizator: OSCE Misija u BiH)

29.10.2012. godine

“Besplatna pravna pomoć – Jednak pristup pravdi za sve građane”

(suorganizator: UNDP BiH)

30.10.2013. godine

“Kaznena djela počinjena iz mržnje” standardi i praksa

(suorganizator: OSCE Misija u BiH)

30.10.2014. godine

“Seksualno nasilje u oružanom sukobu“ -standardi i praksa, međunarodni pravni okvir i ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva

(suorganizator: OSCE Misija u BiH)

30.10.2015. godine

“Sudska razmatranja slučajeva nasilja u obitelji u BiH“

(suorganizatori: AtlantskaInicijativa (AI) i Centra za sigurnost, razvoj i vladavinu prava DCAF)

26.10.2016. godine

” Uznemiravanje i prevencija seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja”

(suorganizatori: AtlantskaInicijativa (AI) i Centra za sigurnost, razvoj i vladavinu prava DCAF)

26.10.2017. godine

” Razumijevanje kaznenih djela počinjenih iz mržnje”

(suorganizator: OSCE Misija u BiH)

30.10.2018. godine

” Trgovina ljudima i procjena situacije u svezi sa migrantima i izbjeglicama u BiH”

(suorganizator: OSCE Misija u BiH)

31.10.2019. godine

” Rodno zasnovano nasilje – Izazovi i napredak u BiH”

(suorganizator: AtlantskaInicijativa)

2020. godine – Zbog pogoršane epidemiološke situacije izazvane korona virusom (COVID 19) nije organiziran okrugli stol. Sačinjena power-point prezentacija sa pregledom promotivnih Biltena ovoga suda u vezi obilježavanja Europskog dana pravde.

29.10.2021. godine

„Sudska nagodba – način rješavanja sporova u vrijeme COVID-19“

31.10.2022. godine

“Novi pristup, novi model za bolji položaj žena u sistemu zaštite od nasilja“

(suorganizator: Centar ženskih prava Zenica)