Kultura

Radari za danas u KSB

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 01. 09. 2020. -PS TRAVNIK
  08:00 do 10:30 sati Nova Bila
  12:00 do 13:30 sati Dolac na Lašvi
  14:00 do 15:30 sati Turbe
 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 09. 2020. -PS VITEZ

  16:00 do 20:00 sati Put za bolnicu N. Bila
  20:00 do 00:00 sati ulica Kralja Tvrtka
 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 09. 2020. -PS FOJNICA09:00 do 10:30 sati Ostružnica Polje
  12:00 do 13:30 sati ulica Bosanska
 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 09. 2020. -PS BUGOJNO
  08:00 do 10:00 sati Vrbanja
  11:00 do 13:00 sati Podgaj
  13:30 do 15:00 sati Poriče
 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 09. 2020. -PS DONJI VAKUF
  08:00 do 10:00 sati Babin Potok
  11:00 do 13:00 sati Torlakovac
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 09. 2020. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE08:00 do 09:00 sati Trnovača
  12:00 do 13:00 sati Pajić Polje
  18:00 do 20:00 sati ulica Vrbaska
 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 09. 2020. -PS JAJCE
  16:30 do 19:00 sati M-16 Podbarevo
  19:30 do 21:30 sati M-16 Podmilačje
 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 09. 2020 -PS BUSOVAČA
  09:00 do 10:30 sati Kaonik
  10:30 do 12:00 sati Gavrine Kuće
  12:00 do 13:30 sati Polje
 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 09. 2020. -PS KISELJAK
  08:30 do 11:00 sati Draževići
  12:00 do 14:30 sati Jehovac
  17:00 do 18:30 sati ulica Kralja Tomislava
  20:00 do 21:30 sati ulica Kraljice mira
 • PS KREŠEVO
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 09. 2020 -PS KREŠEVO10:00 do 12:00 sati Volujak
  14:00 do 15:00 sati Resnik
  17:00 do 18:00 sati Grad (zgrada invalida)
  21:00 do 22:00 sati Resnik
 • PS NOVI TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 03. 09. 2020. -PS NOVI TRAVNIK
  07:30 do 09:00 sati M-16.4 Krnjića Potok
  13:30 do 15:00 sati M-16.4 Rankovići
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend