Radari u KSB, raspored za utorak 15.9.2020.

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 09. 2020. -PS TRAVNIK
  08:00 do 10:30 sati Šehida
  12:00 do 13:30 sati Kalibunar, BC ABA
  14:00 do 15:30 sati Turbe
 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 09. 2020. -PS VITEZ
  17:00 do 21:00 sati M-5 Krčevine (kod Jerry servisa)
  21:00 do 01:00 sati ulica Kralja Tvrtka (Garića kuće)
 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. -PS BUGOJNO
  08:00 do 10:00 sati ulica Armije BiH (škola)
  11:00 do 13:00 sati ulica Terzići I
  13:30 do 15:30 sati Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)
 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 09. 2020. -PS DONJI VAKUF
  09:30 do 10:30 sati Rujanci
  11:30 do 13:30 sati Titova ulica
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 09. 2020. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE
  08:00 do 10:00 sati ulica Vrbaska
  18:00 do 19:00 sati Dražev Dolac
  20:00 do 21:00 sati ulica Gradska
 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 09. 2020. -PS JAJCE

  16:45 do 18:45 sati M-16 Raševik
  19:00 do 20:30 sati M-16 Zastinje
 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 09. 2020 -PS BUSOVAČA
  09:00 do 10:30 sati Gavrine kuće
  10:30 do 12:00 sati ulica N.Š.Zrinski
  12:00 do 13:30 sati Bukovci
  20:00 do 21:00 sati Bukovci
  21:00 do 22:00 sati Gavrine kuće
  22:00 do 23:00 sati Kaonik
  23:00 do 00:00 sati ulica N.Š.Zrinski
  00:00 do 01:00 sati Polje
 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 15. 09. 2020. -PS KISELJAK08:30 do 11:00 sati Brnjaci
  12:00 do 14:30 sati Lepenica (Gojakovac-Tulica)