Lokalne vijesti

Radari danas u KSB

Stacionarni radari
 •  
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari

PS VITEZ

15:00 do 19:00 sati M-5 Šantići-B.kuće
19:00 do 23:00 sati Kruščica

PS FOJNICA

09:00 do 11:00 sati Nadbare
11:30 do 13:00 sati Pločari Polje

PS BUGOJNO

08:00 do 10:00 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica
11:00 do 13:00 sati Bugojno-Kupres, Poriče
13:30 do 15:00 sati ulica 307.M.brigade

PS DONJI VAKUF

17:00 do 19:00 sati Oborci
20:00 do 22:00 sati ulica 770 Slbbr.

PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE


18:00 do 19:00 sati Krupa
20:00 do 21:00 sati Duratbegović Dolac

PS JAJCE

08:30 do 10:00 sati M-5 Plivsko Jezero
10:30 do 12:30 sati M-5 Skela

PS BUSOVAČA

18:00 do 19:00 sati Gavrine kuće
19:10 do 20:30 sati ulica N.Š.Zrinski
20:40 do 21:50 sati ulica 1.mart/ožujak
22:00 do 23:00 sati Bukovci

PS KISELJAK

08:30 do 11:00 sati Jehovac
12:00 do 14:30 sati Lug

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend