Rad za njemačke firme kod kuće

Trend odlaska radnika iz BiH na njemačko tržište moguće je zaustaviti otvaranjem firmi iz te zemlje u BiH ili da domaća preduzeća preuzmu dio njihovih poslova.

Tim mogućnostima baviće se radna grupa koju su BiH i Njemačka formirale u Berlinu i u čijem sastavu su i predstavnici privrede i Vlade RS.

Radno tijelo, koje će se sastajati dva puta godišnje, razmjenjivaće informacije tokom godine s ciljem privlačenja investitora iz Njemačke i preuzimanja poslova od njemačkih kompanija. Pored uspostavljanja i definisanja modela saradnje, pred radnom grupom su i pitanja poboljšanja poslovnog ambijenta u BiH koristeći njemačka iskustva.

– Njemačka želi da što više svoje industrije prebaci na tržište BiH. Postoji najava da njemački investitori dođu na naše tržište sa svojim kapitalom. Pored toga, i domaće firme bi trebalo da preuzmu dio poslova i da rade za renomirana njemačka preduzeća i kompanije, prije svega iz auto-industrije. Naš zadatak je da pomognemo u tim procesima kako bi zaživio ovaj koncept saradnje jer jedino na taj način možemo spriječiti odlazak radne snage koji je trenutno nezaustavljiv – rekao je direktor Sektora granskih udruženja pri Privrednoj komori RS Pero Ćorić, koji je član novoformirane radne grupe.

Važan zadatak pred članovima radne grupe je da obezbijede poboljšanje poslovnog ambijenta.

– U tome nam treba pomoć privrednika, koji se moraju okrenuti razvoju novih tehnologija i školstva kako bi obrazovali potreban kadar. Cilj svih aktivnosti je podizanje privrednog ambijent jer ako to ne uradimo, uslijediće poguban scenario za BiH – kazao je Ćorić.

Članovi radne grupe iz RS su i predstavnici ministarstava za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i industrije, energetike i rudarstva.

– Naš zadatak je da povećamo spoljnotrgovinsku razmjenu sa Njemačkom i da prezentujemo RS i BiH kao pogodan prostor za investiranje. Cilj je da privolimo njemačke kompanije da otvore predstavništva na našem tržištu, a to bi trebalo da dovede do zaustavljanja odliva radne snage s kojim se borimo – kazao je ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS Zlatan Klokić.

U radnoj grupi su i predstavnici Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, Spoljnotrgovinske komore i Agencije za promociju stranih ulaganja BiH, Ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore FBiH i Udruženja poslodavaca Brčko distrikta. Njemačku predstavljaju ministarstva privrede i energije i spoljnih poslova, Udruženje njemačke privrede za jugoistočnu Evropu i privredne komore.

Posjeta

Prije novog sastanka radne grupe u Sarajevu planirano je da BiH posjeti veća privredna delegacija iz Njemačke. – Jedan dan će boraviti u Sarajevu, a drugi u Banjaluci i razgovarati o oblicima saradnje – kazao je Pero Ćorić.

(Glas Srpske)