Rad Suda u Novom Travniku ocijenjen iznimno uspješnim

Na redovitoj godišnjoj konferenciji za novinare, predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik Katica Jozak Mađar prezentirala je rezultate rada tog Suda u 2009. godini. Ocjenjujući taj rad veoma uspješnim, kako na planu broja riješenih predmeta, tako i na kvaliteti rada, te vremena u kojem su predmeti rješavani, Jozak Mađar je navela kako je riješeno 3 646 predmeta iz mjerodavnosti ovoga Suda. Radi se o kaznenim djelima za koja je zakonom propisana kazna zatvora preko 10 godina ili dugotrajni zatvor, a Sud je, prema riječima njegove predsjednice, odlučivao i o žalbama protiv odluka općinskih sudova koji su pod jurisdikcijom novotravničkog kantonalnog suda (1 682), te o svim upravnim sporovima, kao i zahtjevima za zaštitu prava i sloboda utvrđenih Ustavom (625). Ostalih predmeta je riješeno ukupno 1 315, a izdano je i 4 895 uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak.

Katica Jozak Mađar istaknula je i kako je u radu bilo ukupno 4 681 predmeta, što je manje za samo 27 predmeta u odnosu na 2008. godinu. Na kraju 2009. godine ostalo je neriješeno 1 035 predmeta, što je za 635 predmeta ili 38 % manje nego na kraju 2008. godine. Predsjednica Suda je istaknula kako je i dalje znatan zaostatak neriješenih predmeta, iako je u prošloj godini riješeno više predmeta (3 646) nego ih je pristiglo (3 011). Razlika se odnosi na predmete koji su pristigli ranijih godina.
Predsjednica Kantonalnog suda Novi Travnik Katica Jozak Mađar još je istaknula i kako je tijekom 2009. godine u Sudu radilo 12 sudaca, od čega 10 redovitih i 2 dodatna, te kako je tijekom cijele godine bila upražnjena jedna pozicija dodatnog suca. Unatoč tomu, pred ovim je Sudom održano 2 447 glavnih pretresa, glavnih rasprava, sjednica Vijeća, javnih sjednica Vijeća i ročišta. Dnevno je to iznosilo 10 sjednica Vijeća, glavnih pretresa i drugog. Zanimljivo je da je godišnja norma Suda za 2009. godinu bila 149 %, dok je prosječno, svaki sudac riješio 304 predmeta.