Lokalne vijesti

PS “Vitezit” – nije utvrđen stvarni iznos kapitala

Revizorski izvještaj o stanju u “Vitezitu”, mada plaćen s nešto više od 50.000 KM, nije utvrdio stvarni iznos kapitala i udjela koji ovo poduzeće ima u 12 firmi kćerki, što je i bila zadaća, te ne može poslužiti za pripremu privatizacije ove firme. “Uzeti su samo iznosi kapitala koji su bili upisani, a nije odgovoreno koji je stvarni iznos. Izvještaj je samo potvrdio ono što se znalo. Nije ništa utvrđeno, ni imovina, ni kapital, ni obveze”, kazao je sugovornik iz Vlade FBiH, koja je tražila reviziju rada “Vitezita” s pravnog, finansijskog i računovodstvenog aspekta. Drago Vrbić, zamjenik direktora Agencije za privatizaciju FBiH (APF), koja je sklopila ugovor s revizorskom kućom “Revicus” Zenica i platila izvještaj, kazao je da čeka ocjenu ovog izvještaja nadležne službe Agencije, te da misli da će tražiti njegovu dopunu.

Revizor je u izvještaju naveo da je financijska dokumentacija u firmi nedostajala ili je bila nekompletna, što je bilo ograničenje u obavljanju revizije, te da su na raspolaganju imali relevantnu dokumentaciju samo za 2008. i 2009. godinu. Preporučeno je pripajanje firmi kćerki koje se nalaze u krugu “Vitezita” ili stečaj poduzeća s obzirom na to da je platežno nesposobno i ima blokirane račune zbog, prije svega, obveza za poreze i doprinose koje iznose oko devet milijuna KM. Istaknuto je da je vrijednost udjela u 12 firmi kćerki, osnovanih 1997. godine sa privatnim poduzećima, oko 9,3 milijuna KM, te da je rađena na osnovu zadnjih izvještaja u tim firmama. “Četiri firme rade u kontinuitetu i imaju godišnje izvještaje. Četiri nisu radile nikako od osnivanja, a četiri su samo formalno radile, odnosno izrađivale su izvještaje na početku, ali nisu imale prave poslovne aktivnosti”, istaknuto je u izvještaju. Utvrđeno je da nije iskazana realna vrijednost imovine i zaliha “Vitezita”, niti je izvršena procjena realnosti naplate potraživanja od kupaca, dok s radnicima nije potpisan ugovor o radu, već postoje samo rješenja o zasnivanju radnog odnosa iz predratnog i poratnog perioda. “Ugovore o radu imaju samo direktor i dva izvršna direktora. Prilikom osnivanja povezanih firmi postojala je obveza preuzimanja radnika, ali zbog dugova za MIO i zdravstveno osiguranje radnici nisu mogli biti prijavljeni u novoformiranim firmama”, stoji u izvještaju. Navedeno je i da je “Vitezit” u 2009. godini imao oko 3,7 milijuna KM gubitka, imovina je vrijedila oko 33,8 milijuna KM, a kapital oko 47 milijuna KM. Također, protiv firme se vodi 90 sporova zbog duga od ukupno 9,9 milijuna KM, ali nije utvrđena vrijednost kamate ni troškova postupka. U Ministarstvu energetike, rudarstva i industrije FBiH, kojem je upućen revizorski izvještaj, nisu nam znali reći ništa o tome, dok je direktor Direkcije za namjensku industriju FBiH Fahrudin Smailagić bio zauzet. Direktor “Vitezita” Josip Mišković rekao je da nije stigao pročitati izvještaj revizora.

(Nezavisne novine)

Previous ArticleNext Article