Vijesti iz BiH

Prvo istraživanje o prehrambenim navikama djece u BiH

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost Agenciji za sigurnost hrane BiH, da u skladu sa metodologijom Evropske agencije za sigurnost hrane – EFSA, organizira i provede istraživanje o prehrambenim navikama djece u Bosni i Hercegovini u periodu od 2018. do 2023. godine.
Agencija za sigurnost hrane BiH zadužena je da pripremi potrebnu dokumentaciju i do 13. oktobra ove godine izvrši elektronsku prijavu na tender EFSA-e.
Na ovaj način BiH se pridružuje zemljama Evropske unije koje učestvuju u istraživanju prehrambenih navika koje daje detaljnu sliku konzumiranja pojedine hrane po dobnim grupama stanovnika. Istraživanje će obuhvatiti tri dobne grupe djece od tri mjeseca do devet godina starosti i provodit će se u skladu s propisanom metodologijom EFSA-e.
Bosna i Hercegovina do sada nije provodila ovakva istraživanja. Prošle godine BiH se prvi put prijavila na javni poziv EFSA-e za istraživanje prehrambenih navika odrasle populacije u Bosni i Hercegovini. Projekt je odobren i potpisan je ugovor s EFSA-om za realizaciju ovog istraživanja.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend