Lokalne vijesti

Prvi put u školama ispitivanje organskog zagađenja kontakt-površina

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) će tijekom prvog polugodišta školske godine provoditi ispitivanje sanitacije, odnosno čistoće površina i predmeta u svim osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojske županije. 

Pod tim se prvenstveno misli na kontaktne površine i predmete koji su često u upotrebi, poput površine školske klupe, šteka na vratima, rukohvata na školskim stepenicama i holovima, ručki na česmama u toaletima, učionicama i svlačionicama, kao i na sportsku rekvizitu (lopte), te kuhinjske površine u školama u kojima školske kuhinje trenutno rade. Ispitivanja će vršiti službeni predstavnici Službe za školsku higijenu INZ u skladu sa Akcijskim planom za smanjenje rizika za obolijevanje i povećanje biosigurnosti u kontekstu Covida 19. Na svakom školskom objektu na ulazu bit će označena “sanitacijska točka“ na bazi RFID tehnologije (radio-frekvencijska identifikacija), koja će olakšati svaku narednu preciznu identifikaciju prilikom nove posjete školskom objektu radi nadzora nad sanitacijom.

– Cilj ovih analiza jeste da se direktno na licu mjesta ukaže na svakodnevne propuste tijekom mehaničkog čišćenja, te daju savjeti osoblju na održavanju objekata, kao i menadžmentu školskih ustanova u vezi sa neprocjenjivim značajem mehaničkog čišćenja u kontekstu Covida i generalno, metodama mehaničkog čišćenja, vrstama sredstava za mehaničko čišćenje, a sve kao neophodna i suštinski važna priprema za dezinfekciju, jer dezinfekcija bez mehaničkog čišćenja nije efikasna – navodi načelnik Službe za školsku higijenu INZ Nino Hasanica i dodaje da su u tu svrhu pripremljene upute koje se, osim razgovora, ostavljaju školama na daljnje čitanje.

Ranije su svim školama upućene dodatne smjernice o načinima mehaničkog čišćenja, dezinfekcije, te vrstama, koncentracijama i količinama dezinfekcijskih sredstava koja se mogu koristiti u školskim objektima.  Način ispitivanja sanitacije jeste uzimanje brisa s površina i predmeta, te upotreba aparata “AccuPoint Advanced Sanitation Verification System” za brzu analizu uzetog brisa. Rezultati su gotovi za 20 sekundi, te nije potrebno bris upućivati u laboratoriju.

Taj aparat očitava količinu organskog zagađenja površine ili predmeta, a ne vrste mikroorganizama. Organsko zagađenje se na predmete i površine prenosi sa ruku i iz dišnog sustava kihanjem, kašljanjem i običnim govorom, a služi kao hranjiva podloga svim vrstama mikroorganizama. – Ukoliko smanjimo količinu organskog zagađenja na površinama i predmetima mehaničkim čišćenjem, smanjujemo i vjerojatnoću da će se na površinama i predmetima naći mikroorganizmi, pa i SARS-CoV-2 virus koji izaziva oboljenje Covid-19 – navode iz INZ-a.

Aparat koji Služba za školsku higijenu koristi je certificiran, a dosad se koristio samo u industriji hrane i u zdravstvenim ustanovama, pa je ovo prva upotreba aparata u školskim objektima. Ranije su postavljene referentne vrijednosti kroz preliminarno istraživanje zaprljanosti navedenih površina i predmeta. Aparat nakon 20 sekundi na ekranu ispiše očitanu vrijednost koja se kreće od zadovoljavajuće (zelena boja na aparatu), osrednje (žuta boja) i nezadovoljavajuće (crvena boja). – Jako  često smatramo da smo dovoljno dobro očistili neku površinu, ali se kroz upotrebu ovog aparata na terenu u školama uvjerimo da sve to možemo učiniti i još bolje. Valja naglasiti da menadžmenti škola i osoblje na održavanju čistoće školskih objekata čine ogromne napore da situaciju ‘drže pod kontrolom’, a mi se iskreno nadamo da ćemo s ovim provjerama ukazati na mogućnosti za unapređenja kojih uvijek i svugdje ima.

INZ i Služba im stoje na raspolaganju – istaknuo je Hasanica, priopćeno je iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. 

vecernji.ba

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend