Sport

Prvenstvo Sportskoribolovnog saveza FBiH u sportskom ribolovu disciplina mušičarenje na rijeci Lašvi u Busovači

PRVENSTVO SRS FEDERACIJE BIH U MUŠIČARENJU rijeka „LAŠVA“BUSOVAČA -revir „OKO“  22. srpanj 2012.g. ( nedjelja )

SATNICA TAKMIČENJA

 

1. Mjesto održavanja Prvenstva SRS F BiH       Rijeka”Lašva” revir “OKO” Busovača
2. Datum održavanja prvenstva…………………. 22. srpnja (nedjelja)
3. Lokacija staze…………………………………….  3 km od grada Busovače na putu Vitez-Sarajevo

4. Mjesto žrijebanja………………………………..                       Nadstrešnice na samoj stazi-reviru  “OKO”
5. Odgovorne osobe za takmičenje…………..                 Ivica Tomičić 063/ 364-532 pred. društva
Lidija Bogić skretar SRS F BiH 033/ 618-055
6. Mogućnosti smještaja takmičara…………                   Privatno putem domaćina
7. Trening (subota 21.07.2012………………..                   Od 12-do 18 sati uz najavu domaćinu
8. Svi takmičari će biti podjeljeni u 3 sektora.              Zbir sektorskih plasmana daje pobjednika,
ekipno i  pojedinačno.
9. KRAJNJI ROK PRIJAVE:………………………   20. srpnja 2012 god do 15,00  sati domaćinu ili u
SRS Federacije  BiH sekretaru Lidiji Bogić…..     033 618-055
Pravo nastupa imaju takmičari iz SRD F BiH koja su izmirila obveze prema   SRS F BiH sa 2011.g
takmičenje se boduje kao ekipno i pojedinačno i tako se djele medalje i priznanja.
NEDJELJA,  22.07.2012. GODINE
9. Dolazak takmičara u Busovaču „OKO“..do          7,00 sati
10.   Prijava , registracija kod sekretara tak.                 7,70—7,30  sati  . OKO „Lašva“
11.   Žrijeb za sektore «A» i «B» i „C“…………             7,30,- 8,00 ždrijeb
12.   Svečano otvaranje takmičenja………….             8,00 sati
13.   Izlazak na takmičarsku stazu…………….            8,15  sati  sati
14.   Početak takmičenja u I (prvom) sektoru 8,30 – 10,30 sati…              ( 2 sata )
15.   Odmor i promjena sektora ……………… 10,30 -11,30 sati..              ( 1 sata )
16.   Takmičenje u II (drugom sektoru)……… 11,30-13,30 sati…              ( 2 sata)
17.   Ručak za učesnike takmičenja………….          13,30-16,00  sati..             odmor i ručak
18.   Izlazak na takmičarsku stazu……………          15.45 ………………                  Izlazak na stazu
19.   Takmičenje u III (trećem) sektoru………           16,00-18,00 sati…..            (2 sata)
20.  Objava rezultata i proglašenje pobjednika.      18,45 sati                           Završetak takmičenja

DOPUNSKA PRAVILA ZA PRVENSTVO FEDERACIJE BiH :

1. U sva tri sektora lovi se 1 muhom po slobodnom izboru bez kontra kuke
2. Smije se gaziti samo 1/3 rijeke. Zabranjeno je mutiti vodu  i imati otežanje muhe veće od dozvoljenog
3. Boduju se samo salmonidne ribe iznad 20 cm (potočna pastrmka, kalifornijska pastrmka,
lipljan i mladica  preko 70 cm. Izmjena unutar startnog mjesta svakih 30 minuta. Pomijeranje   nizvodno
na znak sudca. Takmičari moraju  obezbjediti čuvarice ribe i donijeti ih na takmičenje.Veličina po izboru
što manja ( za 4-5 riba).
4. Obavezna provjera mušice nakon ulova i glasno objavljivanje ulova od strane sudije
mjerača:vrsta ribe dužina ime i prezime takmičara da čuje susjedni takmičar uzvodno.
5. Ulovljene ribe kod svakog startnog sudije  drže se u mreži čuvarici dok ih ne evidentira
sektorski sudija i tek nakon toga se od strane startnog sudije -mjerača puštaju u vodu.
6. Takmičenje će se održati po Pravilniku SRS BiH od 3.3.2012 godine. Obračun rezultata
vrši se ekipno i pojedinačno. Svako društvo sa preko 500 članova ima pravo  prijaviti 2.
ekipe od po 3+1 takmičar
7.  Ekipu čine 3+1 takmičar. SRD koja nemaju kompletne ekipe mogu prijaviti pojedince
8. Prvih 5 takmičara stiče pravo nastupa u Premijer ligi BiH za 2013 godinu, a prve 4 ekipe pravo
nastupa na KUP-u Bih za 2013 godinu.
9. Kotizacija se ne plača. Za sve takmičare i vođe ekipa osiguran ručaka
Poslije takmičenja biti će organizirano polaganje sudijskih ispita za društvene i državne
sudije s tim da kandidati moraju dostaviti dokaz o uplati takse za polaganje ispita. Svi
kandidati biti ce angažovani i kao sudije na takmičenju..         
TAKMIČARSKA KOMISIJA SRS FEDERACIJE BiH

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend