Prosvjedovalo više stotina policajaca

Nekoliko stotina policajaca iz KSB održalo je mirni prosvjed ispred zgrade Vlade KSB-a u Travniku, kojim su još jednom ukazali na svoj sve teži položaj, te od nadležnih institucija zatražili da odmah počnu s provođenjem Zakona o plaćama policijskih službenika Federacije BiH, usvojenim krajem prošle godine. Plaće policajaca u KSB-u su među najnižima u Federaciji BiH, a ne plaća im se prekovremeni i noćni rad. Sa sličnim problemima suočavaju se i njihove kolege u Tuzlanskom, Ze-do i Bosansko-podrinjskom kantonu, koji su danas, također, trebali prosvjedovati ispred sjedišta kantonalnih vlada.

Međutim, oni su odustali od protesta poslije dogovora postignutog sa mandatarima da će se rješavanju njihovih problema pristupiti nakon formiranja kantonalnih vlada. Situaciju u KSB-u otežava i činjenica da Vlada ovog kantona, po pravosnažnim sudskim presudama zbog kršenja kolektivnog ugovora, pripadnicima policije duguje oko 4,5 milijuna KM, bez obračunatih kamata. Za trenutno stanje sudionici današnjeg prosvjednog okupljanja smatraju odgovornim premijera KSB Salku Selmana i ministra unutarnjih poslova Sedžada Milanovića.

(FTV)