Prosvjed Stožera za obranu hrvatskog Vukovara

Dvjestotinjak članova Stožera za  obranu hrvatskog Vukovara prosvjeduje mirno od 9,30 sati ispred zgrade Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća na Trgu Republike Hrvatske u  Vukovaru zahtijevajući od članova Vijeća, čija je sjednica najavljena  za 10 sati, da izmjenama Statuta Grada onemoguće uvođenje dvojezičnosti u Vukovar.

Kako je novinarima rekao predsjednik Stožera Tomislav Josić, Klub  vijećnika HSP-a dr. Ante Starčevića u Gradskom vijeću predložit će na sjednici amandman na izmjene članka 61. Statuta Grada Vukovara, u  smislu da se zbog pijeteta prema žrtvama iz Domovinskog rata, Grad  Vukovar u cijelosti smatra mjestom posebnog pijeteta prema žrtvama, te da se kao takav u cijelosti izuzme od odredbi Ustavnog zakona o  pravima nacionalnih manjina. “Ovim amandmanom želi se iz postojećeg članka 61. u cijelosti  ukloniti stavak koji omogućava uporabu srpskog jezika i ćiriličnog  pisma u službenoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Vukovara”, naveo je Josić. U članku 61. Statuta Grada Vukovara navodi se kako “u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i ovoga  Statuta, pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pravo slobodne uporabe srpskog jezika i ćiriličnog pisma u društvenom i javnom životu, te u službenoj komunikaciji u javnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada Vukovara”. Inače, između brojnih točaka današnje sjednice Gradskoga vijeća Vukovara trebala bi se na dnevnom redu naći i rasprava o izmjenama Statuta Grada Vukovara, ali ne i članka 61., već odredbi kojim bi se Statut uskladio s pojedinim, u međuvremenu donesenim zakonima, a tiču se uglavnom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

(Fena)